FACE kutsub üles kiirelt ja otsustavalt tegutsema

FACE kutsub üles kiirelt ja otsustavalt tegutsema

2226
Foto: Flickr

Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon FACE on tõsiselt mures Euroopas üha leviva seakatku pärast. 13. septembril tuvastati Luxemburgi lähistelt kaks tauditunnustega metssiga.

Seakatk jõudis seega esimest korda Belgiasse. Seakatku on nakatunud juba 10 Euroopa liidu riiki. FACE esindaja sõnul on vajalik võtta kasutusele kiireloomulised meetmed nii regionaalsel, riigi kui ka Euroopa tasandil. Seni pole täpset põhjust teada kuidas seakatk Belgiasse jõudis ning mis on ametkondade seisukoht juhtumi suhtes.

Siiski peavad kõik seakatku huvirühmad tegema tõhusamat seiret ja rangemalt järgima bioohutuse nõudeid. Jahimehed peaksid ametkondi teatama igast ebatavalisest leiust metsas. Ühtlasi soovitab FACE olla oma jahialadel ja ka Euroopa riikides liikudes ettevaatlik ning järgima rangelt bioohutuse nõudeid, et vältida edasist taudi levikut.

FACE ja maailma jahimeeste katusorganisatsioon CIC koos Belgia jahimeeste ühenduse ja naabermaadega töötavad selle nimel, et koos oma liikmete ning partneritega tagada jahimeestele võtmeroll seakatkuga võitlemisel.

FACE ja CIC soovitusel tuleks toimida järgmiselt:

  • Kehtestada vajalikud metssea asurkonna ohjamise meetmed koos erinevate huvirühmadega (keskkonnaamet, veterinaarid, põllumehed, jahimehed jms).
  • Jahimehed peaksid saama toetust regionaal-, riigi- ja Euroopa ametkondadelt. Toetus peaks sisaldama vajalike seadmete (nt summutite), bioohutusmeetmeteks jt ulukimajandamiseks vajalike tarvikute (nt rümpade kogumise konteinerite jms) hankimist.
  • Kiirelt oleks vajalik kasutusele võtta tauditõrje meetmed, võttes arvesse teistest Euroopa riikidest saadud kogemusi ja õppetunde, mis koondati kokku ka CIC, FACE ja OIE ühisel seakatkualasel konverentsil.

Euroopa Komisjon avaldas hiljuti ka infolehe, kus kirjeldatakse jahimeeste võtmerolli seakatku seires ja tõrjes, mis on leitav SIIT