FACE korraldab noorjahimeeste konverentsi

FACE korraldab noorjahimeeste konverentsi

1970

6. septembril korraldab Euroopa jahindusorganisatsioon FACE Brüsselis Euroopa Parlamendis konverentsi teemal “Noorjahimehed: bioloogilise mitmekesisuse kindlustajad Euroopas”.

Konverentsi juhivad Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed Karl-Heinz Florenz ning Bendt Bendtsen. Üritust aitab läbi viia 40 tegevusaastat tähistav Euroopa jahindusorganisatsioon FACE.

Konverents on suunatud noortele jahimeestele, kus arutatakse jahinduse tulevikku järjest rohkem linnastuvas maailmas. Lisaks vaadatakse üle Euroopa jahimeeste panused Euroopa bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse 2020. aastani. Veel uuritakse kuidas saaks kõige paremini jahipidamist, eriti noorte jahimeeste seas, toetada ning sealjuures panustada looduskaitsele ja ulukite majandamisele.

Täpsema info konverentsi kohta leiab siit.