FACE korraldab jätkusuutliku jahinduse teemalise konverentsi

FACE korraldab jätkusuutliku jahinduse teemalise konverentsi

496
Foto: FACE

7. juunil Eesti aja järgi kell 17-19 korraldab Euroopa katusorganisatsioon FACE Euroopa parlamendis ning veebi vahendusel konverentsi jätkusuutliku jahinduse ning looduskaitse teemal.

Toimub avatud arutelu, mis keskendub säästliku jahipidamise ja looduskaitse rollile, võttes arvesse uusimaid poliitikasuundi, sealhulgas uusi algatusi säästva linnujahi, looduse taastamise ja kaitsealade kohta. Eksperdid ja poliitikud arutlevad EL-i keskkonnapoliitika rakendamise väljakutseid ja võimalusi, oluliste liikide ja elupaikade säilitamise eeliseid ning säästva looduskasutuse rolli kaitse-eesmärkide saavutamisel.

Konverentsil on võimalus astuda avatud dialoogi eluslooduse kaitse tuleviku ja EL-i bioloogilise mitmekesisuse strateegia rakendamise üle.

Veebiülekannet saab vaadata otse siit.