FACE ei toeta Euroopa Komisjoni ettepanekut plii osas

FACE ei toeta Euroopa Komisjoni ettepanekut plii osas

1684
Foto: FACE

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE ei toeta Euroopa Komisjoni praegust ettepanekut, kuna see määrab märgalade ümber kindlalt fikseeritud puhvertsoonid, mida Euroopa kemikaalide agentuur ECHA ei ole soovitanud. Samuti pakub Euroopa Komisjon välja liiga lühikese üleminekuaega, mis on isegi lühem kui ECHA soovitas – 3 aastat.

FACE toetab järk-järgulist plii kasutamise keelustamist märgaladel.

Küll aga jääb ebamääraseks Euroopa Komisjoni pliimoona omamise punkt, mis võib kriminaliseerida jahimehi. Lisaks on väga ebamäärane märgala määratlus, mida on keeruline mõista nii jahimeestel kui ka ametnikel. Liikmesriigid ei ole Ramsari märgala määratlust täielikult kohaldanud jahipidamise järkjärguliseks kaotamiseks märgaladel.

23 Euroopa Liidu liikmesriiki 28-st keelasid plii kasutamise märgaladel (v.a Iirimaa, Rumeenia, Poola, Sloveenia veel mitte). Hollandis, Taanis, ja Belgias (Flandria aladel) eksisteerib täielik pliikeeld jahipidamisel. Hetkel on Eestis keelatud pliimoona kasutamise ainult veelinnujahil.