FACE arutles rohepöörde üle Euroopas

FACE arutles rohepöörde üle Euroopas

440
FACE rohepöörde teemaline veebikoosolek . Foto: EJS

8. septembril toimus FACE organiseeritud veebikoosolek, mis puudutas rohepööret Euroopa põllumajanduspoliitikas.

Euroopa Komisjoni liige Pierre Bascou tutvustas ühise põllumajanduspoliitika strateegilist plaani.

Ühise põllumajanduspoliitika (Common Agricultural Policy) strateegiline plaan – maa sobilikkus ja ökoprogrammid

Tulevased ühise põllumajanduspoliitika strateegilised plaanid toetavad:

  • rohepööret jätkusuutlikuma põllumajanduse poole, erilist tähelepanu pööratakse keskkonnale ja kliimale.
  • esmase sektori konkurentsivõimet ja kestlikuse tugevdamist toetuste õiglasema jagamise kaudu ja efektiivsema sihtmärgistatud toetuste kaudu perefarmidele.
  • põllumajanduse ja maapiirkondade moderniseerimist, edendades teadmiste jagamist, innovatsiooni ja digitaliseerimist.

Rohepöörde ambitsioonid ehk põhisõnumid Euroopa Komisjoni tähelepanekuid sisaldavast kirjast looduskaitseprogrammi (Conservation Stewardship Program) eelnõusse:

  • On vaja palju pingutust ja veel rohkem tööd teha, see sisaldab praegu poolikuid sektsioone ja ei ole väga kooskõlas EL-i keskkonna ja kliima seadusandluse panusega.
  • Sihtotstarbelised nõuded on suuresti täidetud, eriti maaelu arendamise osas.
  • Tingimuslikkuse kihti tuleb enamikul juhtudest rakendada.
  • Keskkonna praktikad on laialdaselt kaetud nii piirkondade kui konkreetsete eesmärkide suhtes.
  • Eesmärgid on enamasti seatud liiga madalale.

Iirimaa Atlantica ülikooli doktorant James Moran tõdes, et põllumajanduslik tootmine peab olema loodusega tasakaalus. Vesi peab olema puhas, õhk ilma saasteta, muld ilma erosioonita ning pestitsiide kasutamist tuleb piirata.

Moran selgitas, et selleks, et põllumehed läheksid rohetootmisele üle, tuleb neile pakkuda toetusi ja rahalisi kompensatsioone. Tähtis on lõpetada põllumajanduslik tegevus kevadiste üleujutuste ajal selleks, et säilitada röövlinde (näiteks kanakull). Ebapärlikarpide säilitamiseks tuleb kariloomad eemaldada veest.  Piirata väetiste pääsu vette ja säilitada voolav vesi. Iirimaal on kavas suunata  erinevatesse roheprogrammidesse 750 miljonit eurot.

Moran tutvustas ka tulemustel põhinevat põllumajandus- ja keskkonnaprogramme ja nende eesmärke.

Turteltuvide kaitseprojekt

Hispaania teadur Carlos Sanches rääkis aga turteltuvide kaitseprojektist. Turteltuvi arvukus on hakanud Hispaanias langema. Selleks on vaja jahimeestel teha koostööd maaomanikega erinevate sammude astumiseks. Sanches tõdes, et turteltuvi pesitseb puu otsas ja seega on oluline säilitada kasvavaid metsi ja istutada ka uusi puid juurde. Kuna selle tuviliigi põhitoidus on seemned, siis tuleks säilitada põõsasaedasid ja mitte kaotada põllupeenraid. Säilitada tuleks ka looduslikke veesilmi.

Senine uurimistulemus näitas, et nendes piirkondades kus jahimehed on saavutanud koostöö maaomanikega, on mitte ainult turteltuvi vaid ka teiste lindude arvukus hakanud kasvama.

Jahimehed on looduse silmad ja kõrvad

FACE põllumajandusnõunik Adrienne Gyenes rääkis, et väga raske on samal ajal säilitada loodust ja efektiivselt arendada toidu tootmist. Jahimehed ja maaomanikud saavad siin ainult koostöös midagi ära teha. Gyenesi sõnul on jahimehed nagu ühiskonna silmad ja kõrvad, kes pidevalt looduses viibivad ja igasuguseid muutusi näevad. Elurikkuse taastamiseks tuleb kõigepealt taastada mosaiikmaastik ehk likvideerida suured põllumassiivid.

Kokkuvõttes tõdeti, et rohepööre võtab palju aega ja raha ning  tuleb leida see, kes seda finantsiliselt toetaks.