Euroopa Parlament võttis vastu looduse taastamise seaduse

Euroopa Parlament võttis vastu looduse taastamise seaduse

123
Foto: Flickr

Euroopa Parlament hääletas 27. veebruaril looduse taastamise seaduse poolt, milles parlament ja nõukogu eelmise aasta novembris toimunud läbirääkimisel varem kokku leppisid. Järgmine ja viimane samm on teksti heakskiitmine nõukogu poolt.

See määrus hõlmab paljusid ökosüsteeme, millest igaühel on määratletud taastamise eesmärgid. Põllumajandus- ja metsaökosüsteemide osas on loetletud konkreetsed näitajad, mis näitavad potentsiaalseid suundumusi bioloogilise mitmekesisuse parandamiseks. Täiendavad sihtmärgid on seatud jõgede, taimede ja linnade ökosüsteemide jaoks.

Elupaikade taastamine on võtmetähtsusega ka väikeulukite arvukuse taastamiseks, mida on tugevalt mõjutanud maakasutuse muutus kogu Euroopas.

Looduse taastamise seaduse edukas rakendamine sõltub sellest, kas liikmesriigid koostavad ennetavalt hea riikliku taastamiskava koos sidusrühmadega, näiteks nagu põllumehed, maaomanikud, jahimehed, metsamehed ja teised võtmeisikud. See on oluline, et tagada kohapealsete algatuste pikaajaline edu.

FACE president Torbjörn Larsson tõdes tulemust kommenteerides, et: „looduse taastamine pole Euroopa jahimeestele midagi uut. Selle uue raamistikuga oleme aga valmis kõvasti tööd tegema, et tagada edu kõikidele sidusrühmadele. Siis on näha ka tegelikku kasu inimestele ja loodusele.“