Euroopa Parlament parandas komitee tulirelvade ettepanekut

Euroopa Parlament parandas komitee tulirelvade ettepanekut

3206
Foto: erakogu

Pressiteade 13.07.2016 Brüsselis

Euroopa parlamendi IMCO komitee (siseturu ja tarbijakaitse komitee) hääletas täna parandatud versiooni direktiivist 91/477 CEE, mis kontrollib relvade saamist ja omamist, kiites heaks teksti, mis läheb kolmepoolsele arutelule sellel sügisel.

Võrreldes esialgse ettepanekuga parandas Euroopa Komisjoni hääletus suuresti teksti eemaldades piirangud Euroopa jahimeestele, mis olid ilmselgelt mitteõigustatud.  

FACE oli rangelt vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis pooldas piiravat lähenemist. FACE oli edukas, saavutades B7 kategooria säilitamise (poolautomaatsed vintpüssid, mis sarnanevad automaatrelvadega) ja ka vintpüsside hoiustamise reguleerimise, mille järgi võib neid ka edaspidi kasutada tsiviileesmärkidel, samas kui spordi eesmärgil laskjatele ei kehti padrunisalve mahutavuse limit.

Euroopa Komisjoni piiravad ettepanekud, mis kavatsesid kehtestada üle Euroopa Liidu standardsed meditsiinitestid ja takistada noortel jahimeestel jahirelva omada, lükati tagasi. Internetis müügile ja ladustamise nõuetele saadi tasakaalustatud ja selged definitsioonid, andes liikmesriikidele piisavalt manööverdamisruumi.

FACE osales diskussioonis ja esitas Euroopa jahimeeste seisukohad, et tagada, et jahimeeste ja legaalsete tulirelvade kasutajate õigused oleksid kaitstud. FACE tegeleb ka edaspidi teksti parandamisega.

Kahjuks jäi teatud poolautomaatsete vintpüsside definitsioon sõltuma võimalusest paigutada eemaldatavaid padrunisalvesid. FACE väitis, et ükski poolautomaatne tulirelv ei tohiks minna keelatud tulirelvade kategooriasse, sest nad ei kujuta ohtu turvalisusele. See teema on ka FACE järgmine põhiteema.

JAGA