Euroopa Parlament lükkas tagasi tulirelvade muudatused

Euroopa Parlament lükkas tagasi tulirelvade muudatused

3899
Foto: FACE

Eile, 14. märtsil vaadati Euroopa Parlamendi täiskogul üle Euroopa Liidu tulirelvade direktiiv ja kiideti see heaks, sealjuures lükati aga tagasi kõik täiendavad muudatused.

Esialgne kokkulepe oli üle vaadata Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahel kokku lepitud tulirelvade direktiiv ning sätestada tingimused, mille alusel võivad eraisikud seaduslikult soetada ja omada tulirelva või transportida seda Euroopa Liidu riikides. See kokkulepe kiideti heaks EP siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt 26. jaanuaril.

Täna peeti oluliseks, et EP täiskogul muudatusi toetada pole otstarbekas, kuna see oleks tähendanud kõikide kokkulepete uuesti päevakorda toomist, mis aga tooks kaasa järgnevaid põhjendamatuid piiranguid.

Viimase aasta jooksul on FACE teinud aga palju koostööd parlamendiliikmetega, et direktiivi põhikirja muuta ja kõrvaldada põhjendamatud piirangud Euroopa Komisjoni ettepanekutes ning tuua sisse olulisi muudatusi, et saavutada tasakaalustatud direktiiv.

FACE peasekretär Ludwig Willnegger täheldas, et lõpphääletust võib pidada heaks tulemuseks Euroopa jahimeestele. Kuigi sätted lubadele ja litsentsidele, sh nende uuendamisele ja pikendamisele ning relvade ladustamisele on endiselt ebaselged, siis tekib oht ülereguleerimisele liikmesriikides.

FACE püüab tagada selle, et jahimehed saavad soetada ja omada, vallata ja kasutada ning reisida tulirelvade ja laskemoonaga ohutult ning vältida sealjuures liigset bürokraatiat, kulusid või piiranguid.