Euroopa liit pole pliimoona keelustamisel olnud õiglane

Euroopa liit pole pliimoona keelustamisel olnud õiglane

710
Foto: Thijs ter Haar/Flickr

Euroopa Toiduohutusamet EFSA ei ole esitanud õigeaegselt teavet, mis oleks andnud olulist tuge Euroopa Kemikaaliaagentuuri (ECHA) arvamusele pliimoona piiramise osas.

Tegelikult kulus EFSA-l FACE taotluse käsitlemiseks rohkem kui seitse kuud ning nad pikendasid tähtaega mitmel korral. Euroopa ombudsman on nüüd seisukohal, et juurdepääsu viivitus tähendab, et juurdepääs on keelatud.

Ombudsman tuvastas haldusomavoli selles, kuidas EFSA käsitles kaebuse esitaja juurdepääsutaotlust, täpsemalt ta ei järginud Euroopa liidu (EL) õigusaktides avaliku juurdepääsuga dokumentidele sätestatud tähtaegu.

Probleem on selles, et see viivitus on olnud nii pikk, et ECHA avalik arutelu lõppes enne andmete kättesaadavaks saamist. Lisaks tuvastati kontrolli käigus mitu probleemi, kuid neid ei saadud üles märkida.

FACE mure suureneb, kuna see näitab järjekordselt ebapiisavat halduse juhtumit. Esimest korda juhtus selline asi 2020. aasta mais, kui poliitikud väljendasid muret sellepärast, kuidas Euroopa Komisjon käsitleb REACH-i määruse kohaste märgalade piiranguid. Toona väljendasid muret ka Europarlamendi liikmed, kuid komisjon eitas igasugust rikkumist.

Euroopa ombudsman leidis aga, et komisjoni taotlus läks kaugemale sellest, mis on asjakohane tema õigustatud huvide edendamiseks. Vastuseks ombudsmani soovitusele on FACE kirjutanud institutsioonidele paludes avalik arutelu uuesti avada, et tagada õiglane protsess. Seni pole EL-i läbipaistvuse ja õigusriigi põhiprintsiipe järgitud.