Euroopa jahimehed tegid ajalugu

Euroopa jahimehed tegid ajalugu

441
FACE president Torbjörn Larsson keskkonnavolinikule Virginijus Sinkevičiusele üle 360 500 allkirja. Foto: FACE

Esimest korda ajaloos korraldasid Euroopa jahimehed jahinduse toetuseks petitsiooni. Selle algatusega saavutasid jahimehed Brüsselis ühe suurima keskkonnakampaania, mis sisaldab ka selget üleskutset toetada EL-i looduse taastamise seaduse ettepanekut.

EL-i rohelise nädala raames andis FACE president Torbjörn Larsson keskkonnavolinikule Virginijus Sinkevičiusele üle 360 000 allkirja. Kampaaniaga kutsutakse seadusandjaid üles jahimeestega koostööd tegema, et paremini tunnustada jahimeeste panust ja seda, et nad on osa keskkonnateemalistest lahendustest. Seda üleskutset tuleks vaadelda ka tugeva toetuse pakkumisena Euroopa institutsioonidele ja taotlusena muuta senist poliitikat.  

“Meil on hea meel näha Euroopa jahimeeste nii massilist mobilisatsiooni,” ütles FACE president Torbjörn Larsson. „See ei ole suur võit ainult jahimeestele, vaid ka looduse ja looduskaitsealastele jõupingutustele kogu Euroopas. See annab tunnistust ka meie mitmekesisest kogukonnast, kes tavaliselt petitsioonidele alla ei kirjuta, ja Euroopa riiklike jahiühingute jõust, samuti nende pühendumusest meie loodus- ja kultuuripärandi säilitamisele,“ lisas ta.

SignforHunting kampaania tugevdab jahimeeste rolli keskkonna eest hoolitsejatena ning on seega oluline samm 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärkide saavutamisel. Kogutud allkirjad rõhutavad Euroopa jahimeeste kollektiivset häält, nende seisukohta säästva jahipidamise eest ning pühendumust jahinduse olulise kultuuripärandi säilitamisele ja edendamisele.

Kampaania peegeldab ka FACE laialdast toetust kriitilise looduse taastamise seaduse ettepanekule. FACE kasutas seda juhust, et esitada Euroopa Parlamendile jõuline avaldus, tuletades poliitikutele meelde, et jahimehed osalevad aktiivselt keskkonnakaitses ja selle taastamises. See mitte ainult ei näidanud jahikogukonna ühtsust ja otsusekindlust, vaid rõhutas ka kollektiivset pühendumust sõnumile “Tooge tagasi loodus”, mis on kampaania keskne taotlus.

“See on ajalooline päev Euroopa jahimeestele ja tegelikult kogu Euroopale,” tõdes Larsson. “Oleme kindlad, et see edukas kampaania julgustab jätkuvalt pidama dialoogi ja edendama koostööd kõigi sidusrühmade vahel, et kujundada tulevikku, kus looduskaitse ja säästev jahindus käivad käsikäes.”

FACE tänab kõiki, kes kampaaniat toetasid, ja tunneb heameelt, et nii palju jahimehi on FACE peamise sõnumi taga, et seadusandjad meiega koostööd teeksid.