Euroopa jahimeeste kohtumine

Euroopa jahimeeste kohtumine

3138

16. aprill alustas Brunnenis (Šveits) tööd kaks päeva kestev FACE liikmete üldkoosolek. FACE on Euroopa 7 miljonit jahimeest ühendav katusorganisatsioon, mille liige EJS on. Koosoleku avas FACE president Gilbert de Turkheim. Esimesel päeval on kavas organisatsiooni puudutavad küsimused nagu tegevus- ja finantsaruanne 2014 ning tegevuskava 2015. Esimese päeva teisel poolel leiab käsitlust Linnudirektiiv. Reedel on peateemaks jaht ja UNESCO kultuuripärand. Teiste teemade kõrval tutvustatakse ka Šveitsi jahinduslikku kogemust ja arenguid. Eestit esindab üldkoosolekul EJS tegevjuht Tõnis Korts. Eesti jahimeeste osalemine Euroopa tasandi koostöös on võimalik tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Jahimeeste suur tänu ja lugupidamine selle eest KIKile. Täpsem aruanne koostöö tulemustest esitatakse EJS liikmetele peale koosoleku lõppu koduleheküljel ja ajakirjas Eesti Jahimees.

JAGA