Euroopa jahidirektorid pidasid Sagadis seminari

Euroopa jahidirektorid pidasid Sagadis seminari

2724
Foto: Tõnis Korts

20. juunil viibis Eestis senise ajaloo kõige esinduslikum jahinduslik delegatsioon. Sagadi metsakeskusesse kogunes üle 20 jahidirektori ehk riikliku jahinduse koordinaatori Euroopa Liidu riikidest.

Seminari avas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Seejärel tegi suurulukite majandamisest ettekande Margo Tannik Keskkonnaametist.

Lisaks tegi metsamajandamisest ülevaate bioloog Jaanus Remm.
Kohal oli ka FACE kaitsebüroo vanemjuhataja David Scallan, kes rääkis FACE-s toimuvatest uuendustest. Samuti arutles Soome jahipidamise infosüsteemist Jarkko Nurmi.

Samas räägiti veel Ungari jahipidamise süsteemist, milles tegi ülekande Gábor Rácz Fodor.

Mööda ei vaadatud ka jahipidamise tänasest suurest murekohast – seakatkust. Sellest rääkis lähemalt Martins Lidums Lätist ning Eesti seakatku seisust tegi ülevaate Keskonnaministeeriumi spetsialist Karli Ligi.

Kohal oli veel ka CIC-i peadirektor Tamas Marghescu, kes rääkis rahvusvahelise jahindusorganisatsiooni viimastest tegevustest ja uuendustest.

Samuti oli kohal ka EJS-i tegevjuht Tõnis Korts, kelle ettekanne käsitles Eesti jahinduse korraldust ja EJS-i tutvustamist. Tegevjuht peatus pikemalt SAK-i vastasel võitlusel ja EJS-i uue tasandi meediasuhtlusel. Korts rääkis Eesti jahimeeste kogemusest SAKist tulenevalt võimaluste maksimaalsel kasutamisel jahimeeste kuvandi parandamisel ühiskonnas.

Tegevjuht tõi näiteid läbiviidavast meediamonitooringust, mille põhjal selgus näiteks, et eelmisel kuu meedia kajastustest oli neljandik jahimeestele positiivsed ja kolm neljandikku neutraalsed. Külalistel oli sel teemal ka hulgaliselt küsimusi.

Ühe korraldaja Keskkonnaministeeriumi spetsialisti Karli Ligi sõnul oli seminar väga produktiivne ja töine. Tema arvates oli see kokkusaamine hea võimalus, et laiemalt tutvustada Eesti ulukite majandamist.

Pärast seminari osalesid Euroopa jahidirektorid jahitrofeede näituse avamisel.