Erametsaliit: jahilindude küsimus nõuab selgitustööd ja jahieetikat

Erametsaliit: jahilindude küsimus nõuab selgitustööd ja jahieetikat

2056
Foto: Flickr

Eesti Erametsaliit ei toeta jahiseaduse üksikmuudatusi nagu on seda teinud Eesti Ornitoloogiaühing rahvaalgatus.ee lehel. Praegune EOÜ ettepanek jahiseaduse muutmiseks ei ole kooskõlas osapoolte vahel saavutatud kompromissiga 2013. aastal vastuvõetud jahiseaduse suhtes ja tooks kaasa kogu seaduse revideerimise uue kokkuleppe saavutamiseks.

Jahiseadus peab tagama põhimõtted, et oleks tagatud maaomanike liigsete kahjustuste vältimine või nende ilmnemisel kahjustuste hüvitamine, milleks muuhulgas on ka maaomaniku õigus väikeulukijahi korraldamiseks.

„Ebaeetilise jahi piiramiseks ei ole vajadust asuda esimeses järjekorras seadust muutma, vaid tuleb teha selgitustööd ja pidada kinni jahinduse heast tavast,“ sõnas liidu juhatuse esimees Mikk Link.

Lisaks juhib liit tähelepanu, et edaspidi tuleb kindlasti nii otseselt ja oluliselt maaomanikke puudutavatesse aruteludesse kaasata maaomanike esindaja kohe algusest peale. Erinevalt näiteks 24.10.2017 toimunud Riigikogu keskkonnakomisjoni istungist, kuhu maaomanike esindajaid ei kaasatud.

Eesti Erametsaliit on valmis igakülgselt kaasa mõtlema mõistlike lahenduste leidmisel. Liit rõhutab, et jahiseadust tuleb käsitleda tervikuna koos selle mõjudega kõigile osapooltele.