Erametsaliidu uus juht usub, et tulevikus koondab liit enamikku Eesti metsaomanikest

Erametsaliidu uus juht usub, et tulevikus koondab liit enamikku Eesti metsaomanikest

2477
Foto: Flickr

Eesti Erametsaliidu juhatus valis oma 23. mai koosolekul uueks juhatuse esimeheks Mikk Link´i. Mikk Link on Rootsi Põllumajandusülikooli metsamajanduse haridusega metsamees, Läänemaa Metsaühistu juhatuse liige. Läänemaa Metsaühistu on Eesti üks innovatiivsemaid metsaühistuid.

Senine juhatuse esimees Ants Erik, kes lahkus ametist sooviga pühendada rohkem aega oma põhitööle, osaleb edaspidi juhatuse töös juhatuse liikmena.

Mikk Link ütles uude ametisse astudes, et peab tähtsaks jätkata ettevõtmistega, mis suurendavad liidu võimekust ja iseseisvust. Liidu peaülesanded on ta sõnul ühine huvide kaitse, ühine, viimastel aastatel erametsades järjest populaarsemaks muutuv metsade sertifitseerimine ehk keskkonnasäästliku metsamajandamise tunnistuste taotlemine, ning ühine uurimis- ja teavitustegevus.

„Ühistegevuse edukus sõltub ühistegevuse osaliste rohkusest. Seega on erametsaomaniku positsioon Eesti ühiskonnas seda tugevam, mida rohkem metsaomanikke on liitunud metsaühistutega ja mida rohkem metsaühistuid kuulub erametsaliitu,” märkis uus juht.

Ta lisas, et muidugi tuleb tegelda ka uute ja innovatiivsete projektidega. Ühe näitena tõi Mikk Link erametsaliidu ellu kutsutud ökosüsteemsete teenuste töögrupi. Samal ajal, kui Eestis on maad võtnud raievastased meeleolud ja meeleavaldajad metsas tegutsevaid metsaomanikke valimatult süüdistavad, on erametsaliidu töögrupis keskendutud metsale kui terviklikule ökosüsteemile. „Meie siht on pakkuda kogu ühiskonnale lisaks metsa loodushüvede tarbimisele ka osalust ökosüsteemsete teenuste kaitsmisel ja säilitamisel.”

Eesti Erametsaliidu juhatuses on seitse liiget, peale Mikk Link´i Ants Erik (Ühinenud Metsaomanikud), Atso Adson (Valgamaa Metsaühistu), Jaan Kägu (Vändra Metsaühing), Einar Pärnpuu (Läänemaa Metsaühistu), Ando Eelmaa ja Kadri-Aija Viik (Ühinenud Metsaomanikud).

Eesti Erametsaliidu eesmärk on kaitsta, esindada ja propageerida oma liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ja tulutooval majandamisel.