Erametsajaht toimus Raplamaal

Erametsajaht toimus Raplamaal

2976
 title=


4. novembril toimus juba traditsiooniks saanud Eesti Erametsaliidu, SA Erametsakeskuse ja Vardi Erametsaseltsi koostöös „Erametsajaht“. Kutsutud olid ka koostööpartnerid. Eesti Jahimeeste Seltsi esindas tegevjuht Tõnis Korts.

Kokku tehti kaks aju, mille vahepeal koguneti lõkke juurde räägiti jahijutte ja prooviti metskitse carpaccio`t, põdramaksa ja muid hõrgutisi. Jahi käigus tabati üks põdravasikas.

Peale jahipäeva toimus paneel-arutelu „Kolm aastat jahiseadusest.“ Paneelis osalesid Erametsaliidu, Keskkonnaministeeriumi, RMK ja EJS esindaja. Erametsaliidu ja Metsatervenduse OÜ esindaja Anti Rallmanni sõnul ei ole jahiseadus erametsaomanike jaoks lahendust toonud. Tema arvates on tulud jahimeestel ja kulud maaomanikel ja seega seadus tasakaalust väljas.

RMK esindaja Kalev Männiste väljendas rahulolu koostöö osas EJS-ga. Ka KeM esindaja Tõnu Traks ei näinud jahiseaduses probleemi. Tema väitel näiteks ei ole mitmed maaomanikud rahul, et väikeuluk (konkreetselt oli probleem kopras) anti nendele ja nad on sellel teemal ministeeriumi poole pöördunud.

EJSi esindaja tegevjuht Tõnis Korts ja Erametsaliidu tegevjuht Liina Laineveer informeerisid kohalolijaid, et varsti toimub EJSi ja Erametsaliidu ja teiste maaomanike esindusorganisatsioonide esindajate kõrgetasemeline kohtumine, kus teemat käsitletakse.

Korts tutvustas, et jahindus ei koosne ainult majanduslikust tahust ja mõistest kulud-tulud, vaid seal on samaväärse tähtsusega bioloogiline külg ja sotsiaalne mõõde. Ta tutvustas kohalolijatele ka seda, mis on meie maaelu ja looduslikku eluviisi harrastajate tegelik ja ühine probleem. See on osa ühiskonna tegelikkusest üha kaugenev linnalik maailmatunnetus, mida iseloomustavad soovmõtlemine väheste loodusteadmiste baasil ja agressiivne tegutsemine. Just siin on tema sõnul maaomanikel ja jahimeestel vaja seljad kokku panna ja ühiselt tegutseda.

Jaht oli korraldatud väga hästi ja siinkohal tänusõnad kõigile korraldajatele! Suur tänu Erametsaliidule ja eriline austus Vardi jahiseltsile ja tema eestvedajale Taavi Ehrpaisile ja Märt Linnamägile. Vardi Jahiselts on EJSi liige.

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-metsaomanikud-pidasid-vardi-jahiseltsi-mail-uhisjahti?id=76165635&com=1&reg=0&no=0&s=1

20161104_100610 20161104_123530 20161104_124926 20161104_150114 20161104_154105 20161104_163949
JAGA