Elupäästva meditsiini koolitus jahimeestele

Elupäästva meditsiini koolitus jahimeestele

1432
Fotod: EJS

11. septembril toimus Jõgevamaal Kaitseliidu õppekeskuses elupäästva meditsiini koolitus jahimeestele. Koolituse korraldas MTÜ Vaiga reservväelaste laskurspordiklubi.

Koolituse korraldaja Palamuse jahiseltsi esimehe Klemens Kasemaa sõnul on selline koolitus kõige odavam elukindlustus jahimehele. „Üks päev aastas koolitusel osalemist ja vajalik esmaabipakk ‒ ega soodsamat elukindlustust polegi,“ lisas ta.

Koolitusel osalenud EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on taoliste koolituste korraldamine väga tänuväärne ja vajalik tegevus. „Me keegi ei tea, kunas neid teadmisi vaja võib minna. Loodame, et mitte kunagi, aga kui selleks peaks vajadus tulema, siis võivad need teadmised päästa kellegi elu. Igas jahiseltsis peaksid olema inimesed, kes on läbinud selle koolituse. Samuti peaks jahijuhataja või organiseerija hoolitsema selle eest, et jahil oleks kaasas vajalik esmaabipakk,“ lisas ta.

Päeva esimene pool koosnes teooriast. Tuletati meelde koolis õpitud inimese anatoomiat, elutähtsaid organeid ja nende asukohti. Selgitati, kui kaua on teoreetiliselt võimalik erinevate laskehaavadega elus püsida. Tutvustati erakorralise meditsiiniabi süsteemi Eestis. Samuti korrati üle häirekeskuse tegevusvaldkonnad ja helistamise numbrile 112. Koolitusel selgitati, missugused on päästetasemed A, B, C ja D.

Samuti said kursusel osalenud ülevaate päästeahelast, alates otsesest ohust päästmisest ja koha märgistamisest kuni haiglani. Tutvuti, millised on infarkti ja insuldi tunnused, samuti kuidas nende puhul tegutseda, aga ka neid ennetada. Õpiti hindama kannatanu seisundit. Selgeks õpiti esmaabi algoritm (cABCDE/MARCH). Lektorid tutvustasid Eesti looduses levivaid viiruseid ja baktereid, samuti vaktsineerimist. Konkreetselt tutvuti, millised võivad olla laskevigastused, mis on šokk, kuidas anda esmaabi, millised on selleks vahendid. Tutvuti erinevate zguttidega, sidemetega, tamponeerimisega, lahastamisega ja kannatanu transpordiga.

Päeva teine pool koosnes praktikast nagu: zguti paigaldamine, tamponeerimine, rõhksideme paigaldamine, kunstlik hingamine, improviseeritud kanderaamid jt improviseeritud vahendid. Lõpuharjutuseks oli “kütiliinis on laskehaav”. Seda treeniti välitingimustes. Matkiti päris jahti ja kursuse korraldajad lisasid ülesandesse veel omalt poolt päriselus ette tulla võivaid situatsioone. Kursusel osalejad jahimehed olid kogenud ja tulid ülesandega hästi toime.

EJS tänab kursuse organiseerijat MTÜ Vaiga reservväelaste laskurspordiklubi ja Klemens Kasemaad. Kutsume ülesse ka teisi liikmesorganisatsioone korraldama ja osalema elupäästva meditsiini koolitustel. Soovijad saavad koolituse kohta infot Vaiga reservväelaste laskurspordiklubi kodulehelt.