EL-i liikmesriigi esindajad otsisid koostöövõimalusi ÜPP-s

EL-i liikmesriigi esindajad otsisid koostöövõimalusi ÜPP-s

1575
Foto: Flickr

12.–13. juunil toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel Ungaris arutleti ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku, põllumajandusturgude olukorra ja BIOEAST-i algatuse üle.

12.-13. juunil kohtusid Ungaris Babolnas Visegradi (Ungari, Poola, Tšehhi, Slovakkia) ja Balti riikide (Eesti, Läti, Leedu), Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia esindajad, et jagada seisukohti Euroopa Komisjoni eelarve ja ÜPP tuleviku ettepanekute suhtes, anda hinnang põllumajandusturgude olukorrale ning allkirjastada ühisdeklaratsioon BIOEAST-i algatuse teemal.

Maikuus esitas Euroopa Komisjon oma ettepanekud Euroopa Liidu järgmise programmiperioodi eelarve ning juuni alguses eelnõud ÜPP tuleviku kohta. „Käima on läinud aktiivsed arutelud ÜPP tuleviku teemadel ning liikmesriigid otsivad ühisosa oma seisukohtade osas,“ sõnas kohtumisel osalenud Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „Tulevikuarutelude üks keskseid teemasid on ÜPP tulevane eelarve. Eesti jaoks on oluline, et olukorras, kus meie tootmiskulud on kõrgemad kui EL-is keskmiselt ja toetused samas keskmisest madalamad, astutaks oluline samm meie otsetoetuste EL-i keskmisele lähemale viimisel. Samal ajal ei tohiks maaelu toetuseid oluliselt vähendada, sest neil on oluline osa põllumajandus- ja toidusektori ning maapiirkonna kestlikkuse tagamisel,“ lisas Gorban.  

Põllumajandusturgudel on üldine olukord stabiilne, kuigi mõnes liikmesriigis ja tootegrupis tuleb ette erandeid. Piimatoodete hinnad ja väljavaated on stabiilsed, hetkel on ainus murekoht Euroopa Liidu lõssipulbri varud ja hind. Sealiha hindasid mõjutab kasvav tootmine, siseturu stabiilne nõudlus, kasvav import ja vähenev eksport. „Mitme keerulise aasta järel on põllumajandussektor viimasest kriisist välja tulnud ja tänaseks on olukord turgudel rahunenud. ÜPP reformide tulemusel on põllumajanduspoliitika rohkem turule orienteeritud, mis samas tähendab, et oleme ühtlasi ka tururiskidele rohkem avatud. Selleks, et põllumajandussektori sissetulekud oleks stabiilsed ja põlumajandustootjad tulevasteks kriisideks paremini valmis, tuleb senisest enam tegeleda riskijuhtimisega põllumajanduses,“ rõhutas Marko Gorban.

BIOEAST on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide algatus teaduspõhise põllumajanduse, vesiviljeluse ja metsanduse kasutamiseks biomajanduses. Kohtumisel allkirjastasid osalevad EL-i liikmesriigid BIOEAST-i algatuse visiooni teemalise ühisdeklaratsiooni. „Põllumajanduse ja toiduainesektori konkurentsivõime ning kliima- ja keskkonnaprobleemide valguses on investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni võtmetähtsusega. Seetõttu on  Euroopa Komisjoni ettepanek eraldada uues eelarves Horizon Europe’i programmi raames 10 miljardit eurot toidu, põllumajanduse, maaelu ja biomajanduse teemalisele teadustegevusele ja innovatsioonile väga positiivne,“ sõnas Gorban.

Kohtumisel osalesid Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja eurokoordinatsiooni osakonna peaspetsialist Mihkel Kärg.