EJSi palvel pikendati meetme taotluste vastuvõtu tähtaega

EJSi palvel pikendati meetme taotluste vastuvõtu tähtaega

1318
Foto: EJS

Vastu tulles Eesti Jahimeeste Seltsi palvele pikendas PRIA “Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus” meetme taotluste vastuvõtuaega kaks nädalat. Senise 29. juuli asemel on uueks lõpptähtajaks 12. august.

“EJSi poole pöördusid mitmed jahiseltsid palvega uurida võimalusi taotluse tähtaja pikendamiseks. Põhiliseks põhjuseks toodi COVID-19 tulenevat eriolukorda ja suvist puhkuste hooaega omavalitsustes. Edastasime palve pikendamiseks koos põhjendustega PRIAle ja täna, 20. juulil saime positiivse vastuse. Jahimehed on selle võimaluse eest PRIAle tänulikud,” selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts.

Toetuse eesmärk on kütitud ulukite käitlemiseks jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamine ja sinna seadmete ostmine.