EJSi liikmed on Tšehhi jahimeestel külas (uuendatud 08.09)

EJSi liikmed on Tšehhi jahimeestel külas (uuendatud 08.09)

4090
EJS-i grupp Tšehhi jahimeeste seltsi maja ees koos võõrustajatega. Foto: Allan Veltmann.

Eesti Jahimeeste Seltsi liikmed osalevad sel nädalal Tšehhis jahinduslikul visiidil, kus külastakse Tšehhi Jahimeeste Seltsi jm jahiteemalisi kohti.

Tänu tihedale koostööle Euroopa Liidus ja jahimeeste katusorganisatsioonis FACE on võimalik lähemalt tutvuda liikmesriikide jahinduse ja selle korraldusega.

Külas käidi ka Tšehhi katuseorganisatsioonil.

Liikmeriikide koostöö raames külastab Tšehhi Jahimeeste Seltsi EJS delegatsioon, kuhu kuulub nii juhatuse liikmeid, piirkondade esindajaid ja jahiseltside jahimehi. Osalemine EJS grupis oli seekord vabatahtlikkuse ja initsiatiivi alusel. Esimesel päeval külastati Tšehhi jahimeeste peakorterit Prahas, kus meid võõrustasid asepresident Roman Urbanec ja tegevjuht Martina Novotna.

Eesti grupile tehti ettekanne tutvustamaks Tšehhi katusorganisatsiooni tööd ja jahimeeste tegemisi. Meie delegatsiooni liikmetel oli hulgaliselt küsimusi. Põhilised teemad mis meid huvitasid olid ulukikahjud ja nende hüvitamine ning lepingud maaomanikega.

Margus Puust annab EJS poolse kingituse üle Tsehhi Jahimeeste Seltsi asepresidendile Roman Urbanecile. Foto: Allan Veltmann

Samuti oli huvitav kuulda, et Tšehhis koostatakse aastaseid jahimajanduskavasid, mis näevad ette, et ulukite majandamise suhtes saadakse kokkuleppele jahimeeste ja maaomanike vahel ning need kavad tuleb vastavate ametkondade juures kinnitada. Teemaks olid veel ka suurkiskjad ja šaakal. Šaakal on saanud tasapisi Eestiga sarnaselt samaks probleemiks ka Tšehhis.

Tutvuti ka Tšehhi jahilasketiiruga.

Järgnevatel päevadel külastatakse Konopiste metsamajandit, Hlubovka riiklikku jahimajandit, Agrowaldi jahimajandit, lasketiire jt jahinduslikke objekte. Külaskäik lõpeb laupäeval, mil naasetakse tagasi Eestisse.