EJSi koosolekul arutati aasta teema kajastamist haridusasutustes

EJSi koosolekul arutati aasta teema kajastamist haridusasutustes

934
Foto: EJS

25. jaanuaril korraldas EJS veebikoosoleku, kus arutati jahinduse ning aasta teema tutvustamist haridusasutustes.

Oma varasemaid kogemusi jagasid Peeter Hussar, Andres Üprus ja Arvi Lepisk. Lisaks rääkis „Ulukid teel“ projektist ning jahinduse ja aasta teema tutvustamisest loodushariduskeskuses Urmas Salmu.

Ettekannetest ja ühisest arutelust tuli välja, et enamikul juhul mõjub kõige paremini jahinduse tutvustamisel praktiline pool. Lapsed on enim huvitatud just topistest ja ka nahkadest, koljudest jms. Samuti tõdeti, et parim auditoorium jahinduse tutvustamisel on lasteaed ja algklassid.

Õpilased haaravad infot enim just praktilisi asju tehes – näiteks väljas jäljerada otsides vms tegevusi tehes. Samas on senine kogemus näidanud, et vanematele gruppidele meeldib ka lasketiirus käia laskmas.

Veel arutati selle üle, kuidas aasta teemat lahti mõtestada nii, et lapsed ka sellest aru saaks. Pakuti et seda võiks teha näiteks kas toidu või käsitöö kaudu.

Samuti tuldi välja ideega, et projekti võiks kõigepealt kaasata õpilasi ning neile teemat tutvustada, kuna paljud koolid pole sellega kursis. Selleks tuleks saata neile olemasolevaid materjale. Samuti võiks koolide jt haridusasutuste külastajate jaoks välja töötada näiteks slaidiprogrammi, mis aasta teemat ja jahindust tutvustaks.