EJS tutvustas Keskkonnainspektsioonile jahinduse infosüsteeme

EJS tutvustas Keskkonnainspektsioonile jahinduse infosüsteeme

472
 title=


26. augustil toimus jahinduse infosüsteemide Metsis ja Jahis veebikoolitus keskkonnainspektsiooni töötajatale. Koolituse viis läbi EJS infosüsteemide koordinaator Karri Urban.

Koolitusel käsitleti 10. augustil toimunud üleminekut KLIS2-lt Metsise infosüsteemile. Teise teemana käsitleti JAHISE kaudu dokumentide kehtivuse ja olemasolu kontrollimist. Veel tutvustati EJSi edasisi plaane infosüsteemide arendamisel. Üheks eesmärgiks on tulevikus võimaldada suurulukilube lisaks paberile ka elektroonselt menetleda.