EJS tutvustas Keskkonnainspektsioonile jahinduse infosüsteeme

EJS tutvustas Keskkonnainspektsioonile jahinduse infosüsteeme

1582

26. augustil toimus jahinduse infosüsteemide Metsis ja Jahis veebikoolitus keskkonnainspektsiooni töötajatale. Koolituse viis läbi EJS infosüsteemide koordinaator Karri Urban.

Koolitusel käsitleti 10. augustil toimunud üleminekut KLIS2-lt Metsise infosüsteemile. Teise teemana käsitleti JAHISE kaudu dokumentide kehtivuse ja olemasolu kontrollimist. Veel tutvustati EJSi edasisi plaane infosüsteemide arendamisel. Üheks eesmärgiks on tulevikus võimaldada suurulukilube lisaks paberile ka elektroonselt menetleda.