EJS pidas nõu Keskkonnaametiga

EJS pidas nõu Keskkonnaametiga

804
Foto: EJS

2. märtsil toimus nõupidamine EJS-i ja Keskkonnaameti spetsialistide vahel, kus arutati hukkunud ja vigastatud ulukite teemat maanteedel ja käsitleti ka metsloomade tegemisi linnas.

Tulenevalt jahiseadusest on jahiseltside kohustus eemaldada maanteedelt hukkunud suurulukid. Selleks on koostatud vastavate kontaktisikute nimekiri ja andmestik, mille kaudu käib Häirekeskusest kohapealne informeerimine. Nõupidamisel arutati aga vigastatud suurulukite jälitamise ja hukkamise teemat. Jahiseadus ei ole otseselt neid tegevusi reguleerinud ja siin oli jahimeeste seltsil küsimusi.

Keskkonnaamet andis omapoolsed selgitused, kaardistas teema ja seda teemat arutatakse edasi.

Põgusalt räägiti ka hukkunud ja vigastatud väikeulukitest maanteedel. Keskkonnaamet uuris, kas jahimehed on valmis ka nendega tegelema. Seaduses seda reguleeritud ei ole ja kohapealsed praktikad on erinevad. Keskkonnaametil puudub täna ressurss, et sellega praktiliselt ise tegeleda. Ka see küsimus kaardistati ja sellega tegeletakse edasi.

Lisaks käsitleti metsloomade küsimust linnades ja asulates. Üha rohkem tuleb praktikas ette juhtumeid, kus metsloomad satuvad linnadesse ja seal tekitavad konfliktid inimestega. Kui suurematel linnadel on võimekus olemas, et selle küsimusega tegeleda ja palgata inimesi ning ettevõtteid seda küsimust lahendama, siis väiksematel valdadel tihti seda ei ole. Jahiseadus linnaloomade küsimust ei reguleeri ja seetõttu jahimeestel seadusest tulenevalt kohustusi asulates ei ole. Küll aga on praktikas jahimehed aidanud, kui omavalitsus on seda soovinud, konkreetseid probleeme lahendada.