EJS osales VTA kliendikoja koosolekul

EJS osales VTA kliendikoja koosolekul

871
Foto: EJS

2. septembril toimus Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) kliendikoja koosolek, kus osalesid ka EJSi esindajad.

Katrin Reili, VTA peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes, tegi ülevaate Põllumajandus-ja Toiduameti moodustamisest, mis on Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti ühendorganisatsioon, mis moodustatakse 01.01.2021. Uude ametisse koondub sisuliselt kogu tervikliku põllumajandus-toiduahela (põllumaade heakord, taimekasvatus, loomakasvatus, toidutootmise ohutus) järelevalve. Uus amet jääb täitma kõiki seniseid Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ülesandeid ning lõviosa uue ameti funktsioonidest saab olema seotud pikema põllumajandus-toiduahela erinevate lõikudega.

Arutati ka kuidas uues organisatsioonis kliendikoda jätkata. Üheks variandiks on lüüa kliendikoda kaheks või kolmeks osaks, et huvid rohkem kattuksid. Ent enamik olid ühel nõul, et jätkata tuleks senisel kujul.

VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg tegi kokkuvõtte toidu järelevalvest esimesel poolaastal. Toiduohutuse järelevalve toimus tavapäraselt, kuid fookus oli kõrge ja keskmise riskitasemega käitlejatel. Koroona mõju e-kaubandusele oli positiivne, kuna suurenes huvi e-kaubandusele ja kulleteenusele, tekkisid uued platvormid, et ettevõtted jõuaksid kliendini. Alustati plaanilisi kontrolli veebipoodidele. Näha on, et e-kaubandus on endiselt kasvav trend. Koroona tõttu on esimesel poolaastal kokkuvõtvalt tehtud vähem kontrolle kui mullu.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda rääkis toiduseaduse muudatustest, mis rakenduvad alates 01.01.2021. See on selleks, et vähendada toidukäitlejate halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel. Üks olulisematest muudatustest on see, et tegevusloakohustuse asendatakse teatamiskohustusega, kus tuleb järgida toitlustamise ning toidu energia- ja toitainete sisalduse erinõudeid. See teeb lihtsamaks paberimajanduse toitlustusettevõtjatele. Ühtlasi tunnistatakse kehtetuks seaduse punktid, mis käsitlevad ettevõtte asendiplaani koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga ning andmeid käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta. Alles jääb kohustus edastada ruumide plaan, kus on näha ka veevõtu kohad.

VTA  töörühma juht Riina Kallas tegi ülevaate Põllumajandus- ja Toiduameti planeeritavast kodulehe struktuurist ning näitas uut kodulehte.

Lepiti kokku, et järgmine kliendikoda toimub 2. detsembril, kus saaks siis juba ühendorganisatsiooni peadirektoriga tutvuda ja rääkida lähemalt uuest organisatsioonist.

EJSist osalesid tegevjuht Tõnis Korts ja pressiesindaja Andra Hamburg.