EJS osales Keskkonnaministeeriumis partnerpäeval

EJS osales Keskkonnaministeeriumis partnerpäeval

2362
Keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler tutvustab 2018. aasta pririteete ja tegevusi. Fotod: Tõnis Korts

Keskkonnaministeerium (KeM) kutsus 14. veebruaril EJSi osalema partnerpäeval, kus tutvustati selle aasta prioriteete ja räägiti planeeritud tegevustest.

Päeva alguses tutvustas keskkonnaminister tänavusi olulisemaid prioriteete ning seejärel said kõik osaleda erinevates töötubades, kus anti iga valdkonna kohta põhjalikum ülevaade. Minister rääkis eesmärgist, et 50% jäätmeid võetaks Eestis taaskasutusse. Samuti selgitas mis on kaasamine ja kuidas KeM seda teeb. Lisaks teavitas minister, et veel on kavas KIKis kaks taotlusvooru, kus ka EJSil on plaanis esitada mitmeid olulisi projekte.

Toimusid järgmised töötoad:

  • jäätmed ja ringmajandus – jäätmete ringluselevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia.
  • maapõueteema – ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse tõstmine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega).
  • metsandus ja looduskaitse – metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused.
  • kalandus – kalapüügivõimalused 2018. aastal, paisud.
  • vesi ja meri – veeseadus, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine.
Metsanduse ja looduskaitse töötuba juhtis asekantsler Marku Lamp.

EJSist osalesid partnerpäeval tegevjuht Tõnis Korts ja asetäitja Andres Lillemäe, kes liitusid metsanduse ja looduskaitse töötoaga. See sobis hästi kokku meie 2018. aasta teemaga „Jahindus on looduskaitse“. Jahimehed andsid omalt poolt ka ideid metsanduse arengukava koostamise protsessi.

Jahimehed osalesid metsanduse ja looduskaitse töötoas.

Samuti arutati, et jahinduse riiklik arengukava on läbi saanud ning oleks vajalik koostada uus. KKM seisukoht oli, et see võiks näiteks olla metsanduse arengukava lisa. Kuna EJSi juhatuses ei ole seda teemat arutatud, ei olnud ametlikku seisukohta võimalik esitada. Seda teemat on kavas lähiajal arutada kõigepealt EJSi ja maaomanike esindusorganisatsioonide ümarlauas ning seejärel juhatuses.

Vasakult paremale: minister Siim-Valmar Kiisler, Andres Lillemäe, kantsler Andres Talijärv ja Tõnis Korts.

Pärast töötubade toimumist tehti kokkuvõtteid. EJSi esindajate sõnul oli tegemist väga kasuliku partnerpäevaga. Tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on selline päev kasulik ka seetõttu, et seal on võimalik otse suhelda nii ministri, kantsleri kui ka teiste keskkonnaorganisatsioonide ametnike ning partneritega.