EJS on Kõrvemaal linnujahi keelamise vastu 

EJS on Kõrvemaal linnujahi keelamise vastu 

1536
Foto: Andrew Cannizzaro/Flickr

5. juunil saatis EJS pöördumise keskkonnaministeeriumile ja keskkonnaametile, milles väljendab oma vastuseisu linnujahi täielikule keelamisele Kõrvemaa maastikukaitsealal, mida tahetakse rakendada kaitse eeskirjade muudatusega.

See keeld on ebaproportsionaalne, mittevajalik kaitse seisukohast ega baseeru teaduslikel uuringutel. Samuti ei ole ta seoses ega lähtu Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse põhilistest eesmärkidest.

EJS ei pea otstarbekaks keelata jahipidamist hanedele ja valgepõsk-lagledele, kellede arvukus on tugevas tõusutrendis ja kellede poolt tekitatud kahjud suurenevad. Meile tundub absurdne, et sügisjahti nendele liikidele hakatakse keelama ja samas otsitakse kevadjahi korraldamise võimalusi. Pigem tuleks leida võimalusi, et arvukust sügisperioodil rohkem reguleerida ja see eeldaks küll mitte keeldude suurendamist, pigem vastupidi.

Linnudirektiiv ei keela mitte kuidagi jahipidamist. Jahipidamine reguleerituna on üks kaitse ja kasutamise meetmetest, kusjuures ka Natura aladel. Igasugune jahipidamise keelamine peab olema teaduslikult põhjendatud, teenima kaitse eesmärke, olema arusaadav kogukonnale ja arvestama lisaks looduskaitse aspektidele ka sotsiaalseid ja majanduslikke. Planeeritav keeld seda aga mingil juhul pole.

Linnujahi keelamise vastu on ka KAURi ulukiseire spetsialistid.

Loe kirja SIIT.