EJS mõistab igasuguse ebaseadusliku jahipidamise hukka

EJS mõistab igasuguse ebaseadusliku jahipidamise hukka

496
Foto: Flickr

Meile on saanud teatavaks võimalik ebaseaduslik jahipidamine Pärnumaal. Hetkel meil täpsem informatsioon puudub, küll aga on meil olemas kindel seisukoht, et mõistame hukka igasuguse ebaseadusliku jahipidamise.

Keskkond on meie ühine vara ja seda tuleb kasutada säästlikult ja reguleeritult. Ebaseaduslik jahipidamine ei kuulu tänapäevase eesti jahitraditsioonide ja -kultuuri juurde ning on vastuolus meie organisatsiooni väärtustega.

Eesti Jahimeeste Selts toetab sellist jahindust ja sellist jahipidamist, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega, eesti jahinduse hea tavaga ja mis on suunatud elurikkuse säilitamisele.

Toetame igati Keskkonnaameti tegevust võimaliku rikkumise asjaolude väljaselgitamisel.