EJS lõpetas ennetähtaegselt rahvuslooma küsitluse

EJS lõpetas ennetähtaegselt rahvuslooma küsitluse

4524
Rahvuslooma kandidaadid. Fotod: Flickr, metskitse foto: Kaarel Roht

Tulenevalt ebaausate võtete ja häältega manipuleerimisest kadus küsitluse mõte selgitada eelkõige jahimeeste seas välja tegelik arvamus rahvuslooma soosikust. Sellest tulenevalt lõpetasime küsitluse ennetähtaegselt ja kuulutame selle ebaõnnestunuks.

Seoses loodusorganisatsioonide rahvuslooma otsinguga, otsustas Eesti Jahimeeste Selts eelkõige oma liikmete seas arvamust uurida. Juhatuse ettepanek oli anda võimalus rahvuslooma otsingutel kõigil jahimeestel osaleda. Selleks avati EJSi kodulehel spetsiaalne küsitlus.

Algus kulges küsitlus tavapäraselt ja enamus hääli kogusid siil ning hunt. Samuti pakuti hääli koprale, mägrale ja metskitsele. Võimalus oli ka lisada oma soosik rahvusloomana – pakuti nii ilvest, põtra, saarmast kui teie metsloomi. Hääli kogunes paari päeva jooksul kokku üle mitme tuhande.

Algselt kehtestati hääletamispiirang ühelt IP-aadressilt 24 tunni jooksul, hiljem pikendati seda 72 tunnini. Siis aga hakati korduvalt sisse häkkima ning andmetega manipuleerima väljapoolt. IT-spetsialistide abiga õnnestus välja selgitada, et meile teadaolevatelt IP-aadressidelt laekus korraga sadu hääli.

Rahvuslooma valimist koordineerib MTÜ Aasta loom.

JAGA