EJS kohtus Põllumajandus-Kaubanduskojaga

EJS kohtus Põllumajandus-Kaubanduskojaga

390
Nõupidamisel osalesid (vasakult) Ants Noot, Tiit Tammsaar ja Tõnis Korts. Foto: EJS

7. märtsil kutsus EJS külla Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimehe Ants Noodi, et arutada võimalikke ühiseid tegevusi tulevikus.

EJS-i poolt osalesid kohtumisel juhatuse liige Tiit Tammsaar ja tegevjuht Tõnis Korts. Tiit Tammsaar tegi ülevaate EJS-i juhatuse soovist tihendada koostööd EPKK-ga. Tegevjuht Tõnis Korts tutvustas EJS-i liikmeskonda ja tegevusi.

Samuti tutvustas Tammsaar milliseid tegevusi ja arutelusid on jahimeeste poolt enne EPKK-ga läbi viidud. Ta nimetas siinkohal SAK-i, esmatöötluskohtade meedet ja kevadist heidutusjahti. Samuti arutati seda, kuidas koostöös tulevikus vähendada ulukite poolt põllumajandusele tehtavat kahju ja jahimeeste rolli selles.

Koosolekul osalejad leidsid, et põllumeestel ja jahimeestel on ühised väärtused ja see omakorda annab piisava põhjuse, et omavahelist koostööd edaspidi veelgi tõhustada