EJS kohtus maaomanike organisatsioonidega

EJS kohtus maaomanike organisatsioonidega

3091

30. märtsil kohtusid Kuristiku majas EJS-i ja maaomanike esindusorganisatsioonide esindajad.

See oli juba kolmas ühine kohtumine. Põhiteemadena arutati jahiseaduse toimimise, jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise korra täiendamise üle. Lisaks tõstatati Sigade Aafrika katku tõrje meetmete arutelu ning räägiti IT süsteemide arendamisest kahjude registreerimiseks ja jahilubade väljaandmiseks.

EJSi esindasid president Margus Puust, tegevjuht Tõnis Korts ja juhatuse liikmed Rein Rosenberg, Raul Vahter ja Jaanus Põldmaa. Eesti Erametsaliitu esindasid juhatuse liige Anti Rallmann ja tegevjuht Liina Laineveer, Põllumajandus-Kaubanduskoda esindas Lembit Paal ja Eesti Talupidajate Keskliitu Mait Värk.

Põhipunktina arutletud jahiseaduse toimimise küsimuses keskenduti põhiliselt probleemidele jahimeeste ja maaomanike vahelistele lepingute sõlmimisele. Eelmisel koosolekul arutelul olnud jahiulukite seireandmete kogumine tõstati ka seekord ning leiti üheskoos, et seirearuande koostamisel tuleks arvestada ulukikahjudega.

Samuti arutleti veel seakatku leviku üle riigis ja EJSi projektijuht Karri Urban tutvustas IT alal tehtut ja tehtavat tööd.

Koosoleku protokoll on veel kooskõlastamisel ja peagi lisame kokkulepitu kohta rohkem infot.