EJS kohtus Keskkonnainspektsiooniga

EJS kohtus Keskkonnainspektsiooniga

3598
Koosolekul osalesid paremalt vasakule Peeter Volkov (KKI peadirektor), Andres Lillemäe (EJS tegevjuhi asetäitja), Liivi Plumer (KKI looduskaitseosakonna peainspektor), Uno Luht (KKI looduskaitseosakonna juhataja), Olav Avarsalu (KKI peadirektori asetäitja) ja EJS tegevjuht Tõnis Korts (puudub pildilt).

8. veebruaril toimus EJS ja Keskkonnainspektsiooni nõupidamine, kus vaadati üle senised ühistegevused ja tehti plaane edaspidiseks.

EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on Keskkonnainspektsioon üks Eesti Jahimeeste Seltsi strateegilistest partneritest ja toimiv koostöö järelevalvega on üks meie tegevuse prioriteetidest.

Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov pidas samuti koostööd jahimeeste katusorganisatsiooniga äärmiselt oluliseks. Koos tõdeti, et jahinduses on meie eesmärgid mitmes osas samad. Meie ühine eesmärk on, et jahipidamine toimiks vastavalt seadusele ja headele tavadele.

Selleks, et võimalikke kitsaskohti efektiivsemalt likvideerida on oluline omavaheline suhtlemine ja infovahetus. Siin tutvustas EJS töös olevaid infosüsteeme Jahis ja Metsis ning nende edasiarendusi.

Eraldi käsitleti linnujahi teemat ja pooled tõdesid, et olukord on igati kontrolli all. Keskkonnainspektsioon on kontrollinud u 10% linnujahte, kus osalesid ka välismaalastest jahimehed ning olulisi rikkumisi ei avastatud.