EJS ja KeM arutasid jahinduslike infosüsteemide tuleviku üle

EJS ja KeM arutasid jahinduslike infosüsteemide tuleviku üle

1597
Foto: EJS

13. novembril toimus EJSis IT-alane nõupidamine, kus jahimehed tutvustasid millises arengujärgus on jahinduslikud infosüsteemid Jahis ja Metsis ning koos Keskkonnaministeeriumi (KeM) esindajatega arutati tuleviku arengute üle.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on EJS valmis 1. jaanuaril kehtima hakkava seadusemuutuse osas, mis ei nõua enam jahitunnistuse ja laskekatseid tõendavate dokumentide kaasas kandmist. „30. novembriks on meie infosüsteemi dokumentide andmete edastamise rakendus valmis ning seejärel saab andmete vastuvõtmise poole välja arendada KLIS2, kuhu meie andmed üle kantakse,“ ütles Korts. „Enne jõule peaks kogu süsteem saama täielikult valmis,“ lisas ta.

Koos KeM-i asekantsleri Marku Lambi ja jahindusnõuniku Tõnu Traksiga arutati ka infosüsteemide tuleviku stsenaariume. Järgmisel aastal on EJS-il plaanis luua infosüsteemi juurde jahitrofeede andmebaas ja vastav rakendus. Edasi plaanitakse kogu seireandmete kogumine ümber viia jahinduslikku infosüsteemi.

EJS-i halduslepingu koordinaatori ja IT projektijuhi Karri Urbani sõnul kasvab infosüsteemide kasutajate arv iga päevaga. „Üha rohkem tuntakse andmebaaside vastu huvi ja soovitakse süsteeme kasutusele võtta,“ ütles Urban. „Tänapäeva inimesed on mobiilsed ja liiguvad palju. Meie rakendused teevad nende elu tunduvalt lihtsamaks, muutes õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise kiiremaks ja tõhusamaks,“ lisas ta.

Eesti Jahimeeste Selts arendab Jahise ja Metsise infosüsteemi. Jahise eesmärk on anda jahipiirkonna haldajale ja jahimehele tõhusam asjaajamise tööriist jahilubade väljastamiseks, jahimaa haldamiseks, ulukiseire andmete kogumiseks ning kommunikatsiooniks. Metsise peamine eesmärk on KeMiga sõlmitud halduslepingust tulenevate jahindusalaste ülesannete kvaliteetse täitmise tagamine. Samuti aitab süsteem lihtsustada EJSi organisatsioonisisest andmete haldust.