EJS-i president osutab tähelepanu jahtide korraldamisel

EJS-i president osutab tähelepanu jahtide korraldamisel

2094
Foto: Olav Ojala

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast ja meetmete karmistamisest tuleb ka meil jahtide korraldamisel sellega arvestada. Eriti ühisjahtide puhul.

Vastavalt jahiseadusele on ühisjaht suurulukitele peetav mitme isiku osavõtul toimuv jaht, mida korraldatakse vähemalt ühele jahist osavõtvale isikule antud jahiloa alusel.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul tuleb lähtuda valitsuse poolt kehtestatud karmistatud nõuetest. „Jahieeskiri lubab metsseajahti aasta ringi varitsus- või hiilimis- või ajujahina, kusjuures 1. oktoobrist 31. märtsini jahti jahikoeraga,“ sõnas Puust. „Seetõttu tuleb ühisjaht metsseale ja muud jahid korraldada moel ja viisil, et kõik oleks nõuetega vastavuses. Eriti puudutab see rohkem kui kahe inimese üheskoos viibimise keeldu,“ lisas ta.

Margus Puusti sõnul on jahimeeste väljakutse veelgi suurem kui enne. „Siiani võitlesime metssigade Aafrika katkuga ja oleme selles võitluses olnud edukad. Nüüd tuleb SAK-iga edasi võidelda, aga sellisel moel, et koroonaviiruse levik oleks takistatud,“ ütles Puust. „Ma ei kahtle, et saame SAK-i vastase võitlusega ka uutes tingimustes hakkama,“ lisas ta.

Lisaks metsseale võib hetkel pidada varitsus- või hiilimisjahti või kobrast püüda FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. augustist 15. aprillini. Aastaringselt on lubatud pidada jahti mingile ehk ameerika naaritsale varitsus- või hiilimisjahina või jahti kastlõksuga ning kährikule võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti kastlõksuga samuti aasta ringi.