EJS-i presidendi Margus Puusti tervitus alanud aastaks

EJS-i presidendi Margus Puusti tervitus alanud aastaks

153
Foto: Dan Dzurisin/Flickr

Kallid EJS-i liikmed!

2024. aasta on alanud ja soovin kõigile meile head uut aastat!

Missugune see aasta olema saab, seda ei tea päris täpselt keegi. Euroopa ja kogu maailm on rahutu. Tundub, et maha rahunemise märke pole ja pigem kogub rahutus veel tuure juurde. Globaalseid protsesse meie mõjutada ei saa, küll aga saame nendega arvestada. Saame arutada selle üle, mis on meie, jahimeeste, roll ja ülesanded nendes tingimustes.

Eelmise aasta kokkutulekul allkirjastasime Kaitseliiduga koostöölepingu. Koostööd on tehtud pikalt, aga lepinguni jõudsime eelmisel aastal ja eks ka selle tingis globaalne julgeoleku olukord.

Kaitse kodu aasta

Juhatus nimetas 2024. aasta „Kaitse kodu“ aastaks. See tähendabki eelkõige, et igaüks meist saab nii individuaalselt kui ka koos seltsi, maakonna ja riigi tasandil vaadata üle omad võimalused, kuidas saame vajadusel panustada selleks, et meie kodu oleks kaitstud, meie jahimaad ja ulukid säiliksid ja meie riik kestaks.

Ka riigijuhid on toonitanud, et riigikaitse ei ole ainult kaitsevägi ja professionaalid. See on kogu riigi kodanike võimalus ja kohustus. Meie kõigi suhtumisest, tahtest ja tegutsemisest sõltub, kas meie ise ja meie järeltulijad elavad vabas Eestis. Kas meie kodud ja jahimaad on meie omad või mitte.

Me ei saa globaalseid protsesse mõjutada otseselt, küll aga kaudselt. Palju on asju, mis ei sõltu meist ja mida meie ei saa muuta. On aga asju, mis on meie võimuses muuta ja just seda ma silmas peangi.

Meie, jahimehed, oleme üheskoos suur jõud. Paljud meist on kaasatud Kaitseliitu ja nende liikmete panus riigikaitsesse on selge. Nooremad ja keskealised võivad olla kaasatud mobilisatsiooniga, kui selline olukord peaks saabuma. Aga on palju neid, kes ei ole seotud ühe või teisega. Just nemad saavad olla kasulikud riigikaitsele oma võimaluste piires.

Just neid võimalusi ja vajadusi on EJS koos Kaitseliiduga üle vaatamas. Kutsun siinkohal kõiki meie liikmeid alanud aastal üle vaatama ja hindama ka oma võimalikku kohta, võimalusi ja panust kodu kaitsmisel.

Mitmed väljakutsed

Kodu kaitsmiseks valmistumine on kindlasti üks alanud aasta peateemadest. Aga meil on ka mitmeid teisi väljakutseid meie oma igapäevasest elust.

Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade (KÕL) pikendamine on läbi ja enamik on tulemusega rahul. Ka selline raske ja tihti probleemirohke protsess nagu KÕL-i pikendamine on lihtsam, kui teeme koostööd. Seda näitas praktika. Olgu selleks siis jõu ja vahendite ühendamine Jahise rakenduse näol või läbirääkimine maaomanike esindusorganisatsioonide või riigiga.

Siin oleks minu uusaastasooviks edasine aktiivsus ja tegutsemine. Lepingute tegemise protsess peaks edasi käima ja eesmärgiks olema maksimaalselt jahipiirkonna lepingutega kaetus. See hoiab ära konfliktid ja kindlustab seltside jätkusuutlikkuse. Aeg läheb kiirelt ja kohe varsti algavad ettevalmistused uueks pikendamiseks. Kindlustunde homse osas ehk annab see, kui kokkulepped on kogu aeg olemas.

Eetiline jaht peaks jätkuma

Kindlasti tahan soovida uuel aastal seda, et me jätkaks Eesti jahindusega nn ausa mängu jahinduse kursil. See tähendab seda, et saakloomal peab olema alati võimalus pääseda. Tehnilised vahendid arenevad kiirelt ja on loomulik, et see areng jõuab ka jahindusse.

Minu soov uueks aastaks on, et me alati nii jahimehe kui ka seltside tasandil hindaks, mis on eetiline ja mis mitte jahipidamises kasutada. Tihti on tehniline areng ees ja õiguslik regulatsioon järel. Just seepärast on vajalik, et moraalne kompass oleks meil paigas ja süda õiges kohas.

Mis täpselt igal ajahetkel kuskil õige ja eetiline on, seda ei saa ega oska mina öelda. Seda peab iga jahimees ja selts ise otsustama, arvestades nii jahipidamise eetikat kui meie ühiseid väärtusi.

Julgust ja tarkust õigete otsuste tegemisel

Üks soov on veel, ehkki teemasid, milledest võiks soovida on palju. See soov on jätkusuutlik küttimine. Mis keegi ka ei ütleks, missuguseid küttimismahte kuskil ei määrataks, kui kõrge ka ulukiliha kokkuostu hind ei oleks – otsuse teeb ikka jahimees. Lõppkokkuvõttes vastutab ka ühiskonna ees. Siin ei tohiks rumalus, ahnus ja kontrollimatu kirg võitu saada.

Soovin alanud aastalt, et meil jätkuks julgust ja tarkust teha õigeid otsuseid. Et me suudaks vastu panna kiusatustele ja otsustaks oma valdkonnas ikka kasutades talupoja mõistust. Siin on teejuhiks hoolivus ja ulukipopulatsioonide hea seisund. Oleme ju oma jahipiirkonna peremehed ja eelkõige on meie otsustada ning vastutada toimuva eest.

Soovin kõigile head uut aastat ja nii minu kui Teie kõigi soovide täideminekut!

Margus Puust
EJS-i president

JAGA