EJS-i presidendi Margus Puusti pöördumine eriolukorra lõppemise puhul

EJS-i presidendi Margus Puusti pöördumine eriolukorra lõppemise puhul

1596
Foto: Flickr

Austatud EJS-i liikmed!

Ööl vastu tänast lõppes meie riigis eriolukord. Tervitame seda ka jahimeeste pere poolt ja tasapisi saame tagasi pöörduda oma igapäevaste toimetuste juurde. Loomulikult peame arvestama sellega, et osad piirangud jätkuvad ja neid leevendatakse järk-järgult.

Paljud jahinduslikud sündmused on ära jäänud või siis edasi lükkunud. Nii näiteks pidi eelmisel nädalal Riias toimuma jahimeeste maailma katusorganisatsiooni CIC konverents ja peaassamblee, kus ka meil oli kandev roll. Meie ülesanne oli näiteks korraldada Eestis jahindust tutvustav kahepäevane seminar ajakirjanikele üle maailma.

Ära on jäänud ka meie kohalikud jahinduslikud sündmused, aga elu läheb edasi ja milline saab olema meie koht ja roll uues olukorras, see on suuresti meie enda teha.

Kuna jahindus kui valdkond ja jahipidamine kui tegevus baseeruvad suures osas ühistegevusele, siis on piirangutega arvestamine ja nende järgimine ka meie tsunftile äärmiselt oluline. Ühest küljest on meile raamistikuks 2+2 reegel ja teisest küljest terve talupoja mõistus.

Kevad on aeg, mil meie kogukonnas viiakse läbi aastakoosolekud. Seda nii liikmesorganisatsioonides kui ka EJS-is. Ka meie läbiviidavad koosolekud alluvad riigis kehtivatele piirangutele. Nendest tulenevalt tohib avalikke koosolekuid pidada ainult juhul kui järgitakse 2+2 reeglit. Sisetingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui tagatakse kuni 50 protsendilise täituvuse nõude täitmine. 18. maist tohib osavõtjaid olla kuni 10 inimest; 1. juunist 50 inimest ning alates 1. juulist kuni 500 inimest.

Välitingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui korraldaja tagab alates 18. maist osalejate arvu mitte rohkem kui 100 inimest ning alates 1. juulist osalejate arvu mitte rohkem kui 1000 inimest. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Reeglitest tulenevalt saab EJS volinike koosolek toimuda alates 1. juulist. Millal see täpselt toimub, see selgub mai või juunikuu juhatuse koosolekul. Tulenevalt piirangutest jääb kehtima ka juhatuse otsus, et suvine jahimeeste kokkutulek jääb sellel aastal ära.

Kindlasti on oluline esimesel võimalusel läbi viia valimiskoosolekud, kus need on vajalikud tulenevalt põhikirjadest ning seadusest. Ka EJS-il on sellel aastal uue juhatuse valimise koosolek. Juulis peaks avanema esmatöötluskohtade meede jahindusorganisatsioonidele. Toetuse taotlejatel on oluline, et nendel organisatsioonidel, kus juhatuse volitused lõpevad, saaks need läbi valimiskoosolekute läbiviimise õigel ajal kas siis uuendatud või valitud uued liikmed. Siin on vaja silmas pidada, et ka valimistulemuste registreerimine võib aega võtta.

Ma tänan siinkohal kõiki jahimehi, kes oma võimaluste piires aitasid kogukonnal kriisiga toime tulla. Tänan ka neid jahimehi, kes aitasid koos politsei ja päästjatega Tallinna linna sattunud karudel elusana oma tee tagasi loodusesse leida. Selline vaoshoitud ja professionaalne tegutsemine on meile edaspidi äärmiselt oluline. See aitab meist luua tõest kuvandit.

Jahimeestena oleme kohanejad ja harjunud erinevate olukordadega toime tulema. Iga jaht on meile uus situatsioon, kus peame arvestama kõiki ümbritsevaid aspekte ulukibioloogiast kuni seadusesätteni ja selle põhjal igakord unikaalse otsuse vastu võtma. Jahiõnn on kord selline, et ta kipub meid saatma siis, kui oleme enda poolt kõik võimaliku teinud.

Järgime seda enda tänavapoole puhtakshoidmise printsiipi ka kriisijärgses olukorras ja siis on oodata, et ka jahiõnn on meile saatjaks.

Selleks Teile kivi kotti ja nagu ajale kohane soovitus kõlab: jäägem negatiivseks!

Margus Puust, 
EJS-i president