EJS edastas ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitseeskirja eelnõu osas

EJS edastas ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitseeskirja eelnõu osas

664
Foto: Flickr

8. veebruaril oli tähtaeg, mil Keskkonnaamet ootas ettepanekuid Matsalu rahvuspargi kaitseeskirja määruse eelnõu osas. EJSi poolt esitati nii ettepanekuid kui ka tähelepanekuid kaitseeskirja määruse eelnõu ja selle seletuskirja osas.

Eesti Jahimeeste Selts ei ole rahul rahvuspargi liialt kitsa käsitluse osas. Looduskaitseseaduse § 26 lõike 1 kohaselt on rahvuspark kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Leiame, et ei ole õige, proportsionaalne ja seadusest tulenev, kui rahvuspargi kaitse-eeskirjade muutmisel ei arvestata asjaolu, et kaasaegne rahvuslik jahindus on eelkõige tasakaalustatud keskkonnakasutus. Seda tuleb rahvuspargis säilitada, kaitsta, taastada, uurida ja tutvustada.

Seaduse järgi on olemas looduskaitsealad, kus kaitstakse ainult loodust. Rahvuspargi kaitse-eeskirjade koostamisel tuleb arvestada, et tegemist on rahvuspargiga, mitte looduskaitse alaga. Seega tuleb kaasata sellesse töösse ka pädevaid eksperte, kes suudavad mõista rahvuspargi terviklikku olemust ja tähtsust ja seda ka kavandada.

Kirjas toodi hulgaliselt ka teisi ettepanekuid. Kirjaga saab tutvuda siin.

Analoogse sisuga kirja esitasid ka Haapsalu, Lihula, Kasari, Massu ja Tuudi Jahiselts.