Eestis on kütitud 119 hunti

Eestis on kütitud 119 hunti

232
Foto: Keskkonnaagentuur

19. jaanuari seisuga on Eestis kütitud riigi poolt määratud küttimismahust 119 hunti.

Keskkonnaameti andmetel kinnitati esmaseks küttimismahuks 144 hunti ning teise osana veel 13 hunti. Maakondadest on kõige enim kütitud hunte Pärnumaal – 21. Järgneb Järvamaa, kus on kütitud 17 võsavillemit.

Tabel: Keskkonnaamet

Teadlaste hinnangul on Eestis hundipesakondasid rohkem kui suurkiskjate ohjamiskava ette näeb. Sellest tulenevalt on huntide poolt tekitatud kahjud oluliselt suurenenud. Huntide küttimismahud määrab riik ja sellel hooajal on jahimeestel õigus ja sellega kaasnev kohustus küttida Eestis kokku 157 hunti.