Eesti Naisküttide Selts sai 5-aastaseks

Eesti Naisküttide Selts sai 5-aastaseks

1851
Eesti Naisküttide Selts partneritega kokkutulekul. Foto: erakogu

23. märtsil 2015. aastal asutati Eesti Naisküttide Selts. Seega sai selts 5-aastaseks!

Eesti jahinduse jaoks tähendab see seda, et juba 5 aastat on olnud Eesti jahimeeste katuseorganisatsioonis ka mittetulundusühendus, kuhu kuuluvad ainult naissoost jahimehed. Naisküttide selts ainus ainult naistest koosnev ühendus, mis kuulub Eesti suurimasse jahimehi koondavasse ühendusse.

Tänase Eesti Naisküttide Seltsi tegevuse eesmärk on jahinduse kui loodustsäästva tegevuse propageerimine naiste ja noorte seas erinevate koolituste, täiendõppe ja ürituste korraldamise kaudu. Samuti oma liikmete huvide ja õiguste esindamine nii sise-kui välisriiklikul tasandil valdkondlikus tegevuses partnerite ja katuseorganisatsioonidega. 

Eesti Naisküttide Selts on 5 aastaga saatnud korda väga palju. Korraldanud oma liikmetele ja sihtgrupile (naised ja noored) lugematul arvul üritusi: erinevad jahid, laskepäevad, spordiüritused, koolitused, väljasõidud, konverents ning paistnud oma tegevusega silma nii Eestis kui ka välismaal. Seltsi liikmed on saanud auhindu ja tänukirju silmapaistva panuse eest Eesti jahindusse.

Lisaks on naisküttide selts maailma naisjahimehi koondava CIC Artemise klubi liikmed ning osalevad nende üritustel, mis kannavad nimetust Woman and Sustainable Hunting. Sel aastal said nad kutse ka CIC peaassamblee üritusele, et teha seal ettekanne jahindusest Eestis.

Koostöös Balti riikide ja Poolaga kirjutati alla ühise koostöö memorandumile. Koostöös Soome ja Slovakkiaga viidi ellu projekt, mille käigus tutvuti üksteise jahikultuuridega ning anti välja rahvusvahelise kokaraamatu.

Eesti Naisküttide Seltsi eestvedamisel viidi Võrumaal ellu mitmeid jahindusalaseid projekte, kus muuhulgas koolitati ligi 500 inimest kogukonnast ja kümnest erinevast jahiseltsist ulukiliha töötlemise ja toiduvalmistamise vallas.

Palju õnne Eesti Naisküttide Seltsile esimese juubeli puhul! Soovime pikka iga ja edukaid tegemisi ka edaspidiseks!

JAGA