EESTI JAHIMEESTE XXXVIII KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

EESTI JAHIMEESTE XXXVIII KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

3024

EESTI JAHIMEESTE XXXVIII KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

PDF

I EESMÄRK

 • Kokkutuleku traditsioonide jätkamine.
 • Läbi erinevate võistlusalade propageerida jahinduslikke tegevusi ja oskusi.
 • Olles eeskujuks ja kasvatada järelkasvu.
 • Selgitada kokkutuleku üldkokkuvõttes parimad jahindusorganisatsioonid ning maakonnad.
 • Läbi paljude üldarvestusse mittekuuluvate võistlusalade anda võimalus kokkutulekulistele meeldivaks ja aktiivseks ajaviitmiseks.
 • Läbi kõigi kokkutulekuliste koostegemiste tagada Eesti jahimeeste ühtsus ning arendada koostööd naabritega.

II AEG JA KOHT

 • Eesti jahimeeste XXXVIII kokkutulek viiakse läbi 6.–8. juulini 2018. a. Pärlseljal Pärnumaal.
 • Vajadusel võib kokkutuleku korraldaja kokkutulekule eelnevalt läbi viia eelvõistluse aladel, milledele on eelregistreerunud rohkem võistkondi kui kokkutuleku ajakava suudab mahutada.

III KORRALDAMINE

 • Kokkutuleku korraldajaks on Eesti Jahimeeste Selts koostöös Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja Kuusk OÜga.
 • Võistlusalad viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile ja võistlusalade erijuhenditele.
 • Korraldajal on õigus vastavalt üleskerkinud küsimustele muuta ja täpsustada käesolevat juhendit ja/või võistlusalade erijuhendeid põhimõttel, et sellest on mõistliku eelnevusega teavitatud kõiki sellele võistlusalale registreerunud võistkondade esindajaid.

IV OSAVÕTJAD

 • Kokkutuleku üldarvestusse kuuluvatest võistlusaladest võivad osa võtta kõik jahindusorganisatsioonid, kes on eelnevalt läbinud registreerimisprotseduuri ja tasunud vajalikud osavõtumaksud.
 • Jahiorganisatsioon käesoleva juhendi tõlgenduses on jahindusklubi, jahiselts või jahtkond (osakond).
 • Üldarvestusse kuuluvate võistlusalade võistkondades osalevad isikud peavad omama kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust. See nõue ei laiene üldarvestusse kuuluvatel aladel alla 18-aastastele isikutele.
 • Sõltumata sellest, et füüsiline isik võib kuuluda mitmesse jahindusorganisatsiooni, saab ta käesoleva kokkutuleku raames osaleda üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ainult ühe jahindusorganisatsiooni esindajana.
 • Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel võivad osaleda kõik kokkutulekulised.
 • Üldarvestusse mittekuuluvatel võistkondlikel võistlusaladel on kokkutulekulised võistkondade koostamisel vabad piirkondlikest ja jahindusorganisatsiooni põhistest printsiipidest.

V ÜLDARVESTUSSE KUULUVAD VÕISTLUSALAD

Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

 • Kokandus
 • Peibutamine (hirv, hunt)
 • Jahisarv
 • Taidlus
 • Viktoriin
 • Juhid
 • Haavel
 • Kuul
 • Kutse-mitmevõistlus
 • 100 aastat jahindust kodukohas

VI ÜLDARVESTUSSE MITTEKUULUVAD VÕISTLUSALAD

Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

VII PROTESTID

 • Võistkondadel on õigus esitada proteste võistlusala juhendi nõuete rikkumise kohta kirjalikult 1 tunni jooksul peale protestitava võistlusala lõppu staapi.
 • Protesti esitamise õigus on võistkonna esindajal.
 • Protesti esitamisel tasutakse tagatisraha 100 EUROT.
 • Protesti mitterahuldamisel tagatisraha ei tagastata.
 • Protest vaadatakse läbi korraldaja esindaja(te), kokkutuleku peakohtuniku ja võistlusala peakohtuniku poolt ning tehtud otsus on lõplik.

VIII KOKKUTULEKU ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

 • Kokkutulekul selgitatakse paremusjärjestus kahes kategoorias:
 • jahiorganisatsioonide arvestuses,
 • maakondade arvestuses.
 • Jahiorganisatsioonide vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse jahiorganisatsiooni poolt üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel saavutatud seitsme (7.) parema ala kohapunktid.
  • Jahiorganisatsioon saab osaleda kõigil üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ühe võistkonnaga.
  • Maakondade vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal üldarvestusse kuuluval võistlusalal kolme parima antud maakonda kuuluva jahiorganisatsiooni kohapunktid.
  • Kui mõnel üldarvestusse kuuluval võistlusalal osaleb ühest maakonnast rohkem kui kolm jahiorganisatsiooni, siis ülejäänud hoiavad kohti ja kohapunkte kinni.
  • Võistlusalade kohapunktide jagamise süsteemi avaldab korraldaja pärast eelregistreerimise lõppu.
  • Korraldaja lähtub kohapunktide süsteemi väljatöötamisel alljärgnevast:
   • Kõik üldarvestusse kuuluvad võistlusalad on võrdse kaaluga.
   • Kõik üldarvestusse kuuluvatel aladel osalenud võistkonnad saavad punkte.
   • Kohtade jagamise korral saavad kõik mingit kohtade vahemikku jagama jäänud võistkonnad esimese selle vahemiku kohapunktid.

IX AUTASUSTAMINE

 • Võistluste parimate autasustamine toimub jooksvalt pärast vastava võistlusala kokkuvõtete tegemist terve kokkutuleku vältel. Autasustamiste ajagraafik avaldatakse kokkutuleku kavas.
 • Autasustamine toimub vastavalt võistlusalade erijuhenditele.
 • Kui auhinna saaja ei viibi autasustamisel, siis ta tagab selle, et keegi võistkonna esindajatest korraldab auhinna äraviimise.
 • Autasustamisel kätte andmata auhindu saab kätte kuni kokkutuleku lõpuni staabist.

X OSAVÕTUMAKSUD JA REGISTREERIMINE

 • Üldarvestusse kuuluval võistlusalal on osalemistasu 35 EUROT võistkonna kohta, va. haavlilaskmine ning kuulilaskmine.
  • Haavlilaskmise osalemistasu on 60 EUROT võistkonna kohta eelvõistlusel.
  • Kuulilaskmise osalemistasu on 40 EUROT võistkonna kohta.
  • Osalemistasud laskmisalade individuaalvõistlejatele on haavlilaskmises 25 EUROT ja kuulilaskmises 15 EUROT.
 • Üldarvestusse mittekuuluvatel aladel on osalemine tasuta.
 • Üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine alade kaupa EJS-i kodulehe kaudu 25. maist kuni 25. juunini 2018. a.
 • Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine vastavalt iga ala erijuhendile.
 •  Kokkutuleku võistlusaladel osalejatele kehtivad kokkutulekul osalemisel kokkutulekulistele kehtestatud osavõtutasud.

XI ÜLDINE

 • Kõik kokkutulekul ja selle raames toimuvatel võistlustel osalejad kannavad individuaalset vastutust enda tervisliku seisukorra ja ohutusnõuete täitmise eest.
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja.
 • Informatsioon kokkutuleku kohta asub EJS-i koduleheküljel ja seda täiendatakse jooksvalt.

Olulised kontaktid:

Korraldaja esindaja: Tõnis Korts – tonis.korts@ejs.ee 51 18 673
Korraldaja esindaja: Andres Lillemäe – andres@ejs.ee 56 51 625
Pärnumaa Jahimeeste Liidu esindaja: Eero Nõmm – eero@pjl.ee 52 96 428
Kuusk OÜ esindaja: Indrek Sander – indrek@kuusk.ee 56 202 242
Kokkutuleku peakohtunik: Urmo Sitsi – urmo@sitsi.ee tel 56 692 696

JAGA