Eesti huntide küttimise vaidlus ootab Euroopa Kohtu seisukohta

Eesti huntide küttimise vaidlus ootab Euroopa Kohtu seisukohta

633
Foto: Flickr

Riigikohtu kolleegium palub Euroopa Kohtult seisukohta, kas huntide küttimise mahu määramisel peaks lähtuma nende arvust ja seisundist ainult Eestis, Baltimaades või kogu Euroopas. Praegu on hunte Eestis rohkem kui nende säilitamise tegevuskava ette näeb.

Hundijahi hooaeg algab Eestis 1. novembril, kuid kui palju neid tohiks küttida, on MTÜ Eesti Suurkiskjad ja keskkonnaamet mitu aastat kohtus vaielnud, kirjutab ERR.

2012. aastal kehtestatud suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskava aastateks 2012-2021 hindas kõigi suurkiskjate asurkondade seisundit heaks ja seadis 30 aasta eesmärgiks hundipopulatsiooni soodsa seisundi säilitamise. Täpsemalt pandi paika, et tegevuskava vältel tuleks igal aastal säilitada 15-25 kutsigaga hundikarja, mis tähendaks sügisel enne jahihooaja algust 150-250 hunti.

Loe lähemalt ERRist.