Eesti Erametsaliit: looduskaitsepiirangute õiglasema kompenseerimisega on riik astunud olulise sammu

Eesti Erametsaliit: looduskaitsepiirangute õiglasema kompenseerimisega on riik astunud olulise sammu

2393
Muudatuse tulemusena hüvitatakse omanikele keskkonnateenuseid. Foto: Flickr

Tänavu hakatakse esmakordselt maksma Natura erametsa hüvitisega võrdset kompensatsiooni väljapoole võrgustikku jäävate sihtkaitsevööndite omanikele.

Siiani väljaspool Natura 2000 alasid seatud looduskaitselisi piiranguid omanikele ei hüvitatud.

„Erametsamaa hüvitise ringi laiendamine kõigile rangelt kaitstavate metsade omanikele on riigipoolne oluline samm. Erametsaomanike õiglase kohtlemise eest on seisnud keskkonnaminister,“ tunnustas Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik. „Looduskaitsepiirangud sihtkaitsevööndis on sedavõrd suured, et sisuliselt on tegemist maa sundvõõrandamisega. Võimalus maa riigile müüa on seni jäänud siiski pigem teoreetiliseks, sest raha vähesuse tõttu on omanikul tulnud selleks järjekorras oodata keskmiselt kaheksa aastat.“ Maa müük ei ole tema sõnul kindlasti maaomaniku prioriteet ega tohiks seda olla ka riigi jaoks, kuid nüüdsest peaks maade riigile müümine sujuma vähemasti kiiremini: 2017. aastal on selleks ette nähtud kolm miljonit ja alates 2018. aastast neli miljonit eurot.

Muudatuse tulemusena hüvitatakse omanikele keskkonnateenuseid senisele lisaks 5000 hektaril sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal; ühe hektari rangelt kaitstava metsamaa kohta makstakse 110 eurot kalendriaastas. „Selline kompensatsioon katab metsa majandamisest saadava tulu umbes poole ulatuses, pool üldisest hüvest jääb siiski metsaomaniku kanda. Enamikus lähiriikides on keskkonnateenuste tasumäärad metsaomanikele oluliselt suuremad,“ selgitab Eesti Erametsaliidu juht.

Hüvitist makstakse Maaelu arengukava vahenditest ning taotlusi saab esitada SA Erametsakeskusele ajavahemikul 4. aprillist kuni 22. aprillini. Hüvitise taotlemisel on abiks ka piirkondlik metsaühistu.