Dortmundis arutleti jahinduse kommunikatsiooni üle

Dortmundis arutleti jahinduse kommunikatsiooni üle

2305
Foto: Andra Hamburg

31. jaanuaril toimus Saksamaal Dortmundis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE meedia töögrupi koosolek, kus arutati Euroopa jahinduse kommunikatsiooni üle.

FACE kommunikatsiooni spetsialistid andsid ülevaate oma organisatsiooni tegevustest ja plaanidest. Nende eesmärk on suunata infot liikmetele, ent samas sooviksid nad ka rohkem sisendit meilt  liikmesriikidelt. Üheks väljundiks oleks saata uudiseid ja pressiteateid otse nendeni. Samuti saab kajastada mitmeid Euroopa jahinduse teemasid ajakirjas ja veebilehel.

Kõik töögrupi liikmed andsid ülevaate  kohalikest murekohtadest, kus tuli välja et paljudel riikidel on probleeme suurkiskjate majandamisega. Nt Rumeenias on üle 6000 karu ja nende majandamine on läinud raskeks. Kohalikud on hakanud ulukite püüdmiseks lõkse välja panema, kuna karud ründavad koduloomi. Saksamaal ja Soomes on probleeme hundijahiga. Tšehhidel on murekohaks ühise põllumajanduspoliitika reguleerimine, mis ohustab väikeulukeid. Nimelt väetatakse seal palju põllumaad, mis vähendab seeläbi väikeulukite populatsiooni.

Kommunikatsioon peaks töötama mõlemal suunal

FACE tegevjuht Ludwig Willnegger selgitas, et on oluline, et meie tegevused oleksid rohkem nähtavad, mistõttu tuleks suunata kommunikatsiooni mõlemat pidi. Praegu on see olnud rohkem tehnilist laadi ja tulnud Euroopa katuseorganisatsioonist liikmetele. Seega oleks oluline FACEle rohkem sisendit anda, et nad saaksid sealseid regulatsioone ja otsuseid jahinduses liikmetele soodsas võtmes mõjutada. Seeläbi saab FACE ka jahinduse tegevusala laiendada ja suuremat eelarvet käivitada, kui meie tegemistest rohkem teatakse.

Jahindusteemadel rääkimine ja kirjutamine on oluline, ent seda tuleks teha rohkem lihtsamas, loogilises ja lühidas võtmes, et sõnum jõuaks kõigini. Tähtis on tegevuste sõnastamine, selleks on parem positiivset nooti säilitada, samas peab see olema ka asjakohane. FACE on laiendanud jahindusalaseid kommunikatsiooni kanaleid, lisaks kodulehe ja sotsiaalmeediale on tehtud ka blogi ning iga kuu hakatakse saatma meilidele teavet viimaste tegevust kohta.

Ülevaade anti ülemaailmsest jahinduse kommunikatsioonist

Koosolekule oli kutsutud ka CIC kommunikatsiooni ekspert Gabriella Kanyok, kes rääkis maailma jahimeeste katuseorganisatsiooni kommunikatsiooni ja meediateemal. Ta selgitas kuidas CIC on kommunikatsiooni korraldanud ning kuidas see on aastatega muutunud paremuse poole. Gabriella andis teada, et kuna organisatsiooni suhtlus on aastatega muutunud peaksid liikmed tegema rohkem koostööd ka kohaliku meediaga, kuna nii saame oma tegevusala laiemale publikule tutvustada. CIC on koostöös FACEga selle jaoks loonud ühise alliansi, et tutvustada jahindusorganisatsiooni tööd ja selle kommunikatsiooni europarlamendile ja Euroopa komisjonile.

Koosolekust jäi kõlama mõte, et FACE liikmed peaksid olema aktiivsemad ja rääkima rohkem oma tegevustest, sest meie tegevusalal pole midagi varjamisväärset. Samuti tuli välja see, et me saaksime jahi suhtes neutraalseid inimesi jahinduse poole suunata ja nende jahindusalaseid teadmisi tõsta nt läbi toidu.

FACE meedia töögrupi koosolekul osalesid EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja pressiesindaja-toimetaja Andra Hamburg. Töögrupist osavõtt sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toele.