CIC-i rahvusvaheline trofeenõukogu pidas aastakoosolekut

CIC-i rahvusvaheline trofeenõukogu pidas aastakoosolekut

76
Trofeenõukogu koosolek Rumeenias. Foto: Anne Reitel

5-6. juunil toimus Rumeenias Timisoaras CIC-i rahvusvahelise trofeemõõtmise nõukogu (ITEB) aastakoosolek.

Eesti Jahimeeste Seltsi trofeemõõtmise nõukogu esindasid Rumeenias Eesti trofeemõõtjate nõukogu esimees, ITEB ase-esimees Andres Lillemäe ja nõukogu liige Anne Reitel. Peale eestlaste kogunesid koosolekulaua ümber Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Suurbritannia, Sloveenia, Tšehhi, Itaalia, Portugali, Rumeenia, Serbia, Slovakkia ja CIC-i peakontori esindajad.

Päevakord oli pingeline, arutleti erinevatel jahitrofeesid hõlmavatel teemadel, tehti otsuseid trofeealase tegevuse parendamiseks ning jagati tööülesandeid uueks tööaastaks.

Sarnased tendentsid üle Euroopa

Rahvuslike delegatsioonide esindajate aastaaruannetest settis välja tõdemus, et kogu Euroopa jahindust, sealhulgas jahitrofeedega seotud valdkonda kummitavad sarnased tondid.

Nii nagu inimühiskonnale omane, kujundavad ja mõjutavad erinevate tegevusvaldkondade toimimist riikide  poliitilised suundumused ja inimesed (loe „ametnikud”), kes valitsustes asju otsustavad. Samamoodi, kui meil Eestis, täheldatakse kõikjal Euroopas suurkiskjate, iseäranis huntide, arvukuse tõusu ja muude ulukite arvukuse langust. Samas tehakse jahindusvaldkonda otseselt mõjutavates kõrgemates ametkondades pahatihti põhimõtteliselt valesid või kallutatud otsuseid – otsuseid, mis ei tunnista loodusliku tasakaalu printsiipi.

Samal ajal, kui suurkiskjad on üle-euroopaliselt kaitstavate liikide staatusega, kelle küttimisõiguse nimel tuleb pidevalt võidelda, alistutakse kõikjal kergekäeliselt maaomanike survele ja nõutakse sõraliste – suurkiskjate saakloomade valikuta küttimist. Ametkondade poolt peale pandud küttimissurve muudab keeruliseks trofeevaldkonnaga tegelejate elu, kes juhinduvad ilusast ideest mõjutada populatsioonide kvaliteeti positiivses suunas valikulise ja mõistliku küttimise meetodeid kasutades, mis kohustuslike küttimismahtude täitmise taustal on keeruline ülesanne.

Andmebaasi parendamine

ITEB koosolekul jätkus töö CIC-i trofeemõõtmiste andmebaasi (TEB) parendamise nimel.

Eelmisel aastakoosolekul püstitati eesmärk muuta CIC-i andmebaas nii sisult, kvaliteedilt, kui andmemahtude koguse poolest soliidseks bioloogilise materjali infobaasiks. Sellest ideest lähtuvalt oli äsjase, aga jääb ka järgmiste tegevusaastate oluliseks läbivaks teemaks andmebaasi arendamine, täiendamine, kasutajasõbralikumaks vormimine.

Muud küsimused

Koosolek kuulas ja arutas 2023. aastakoosolekul loodud kiskjate töögrupi tööaruannet ja vormistas töögrupi ettepanekud otsusteks.

Koosolek täpsustas mitme ulukiliigi mõõtmismetoodikaid ja otsustas mõnede ulukite  mõõtmismetoodikate ning väärtusskaalade muudatused. Jagati metoodikaalaseid ja muudel teemadel tööülesandeid eelolevaks tööaastaks, valmistamaks ette ettepanekuid juba järgmise aasta koosoleku jaoks.

Maiuspalana trofeemõõtjatele tõid itaallased koosolekule paar uut mõõtmistööd lihtsustava tööriista näidist, mida saab loodetavasti peagi CIC-i peakontorist tellida.

ITEB koosolekul arutatud teemad ja langetatud otsused räägime lahti Eesti trofeemõõtjate suvisel kokkusaamisel. Koosoleku toimumise üksikasjad teatame asjaosalistele, kui need selguvad.

Anne Reitel