Baltikumi naiskütid sõlmisid ühise koostööleppe

Baltikumi naiskütid sõlmisid ühise koostööleppe

3142
Leedu, Eesti, Läti ja Poola naisküttide esindajad allkirjastasid ühise koostööleppe. Foto: Kairit Kiin

23. novembril kogunesid Lätis Embutes nelja riigi naiskütid, et arutada jahinduse maineparanduse ning naiste rolli üle jahinduses. Naised allkirjastasid ka ühise koostööleppe.

Eesti, Läti, Leedu ja Poola naiskütid tegid ettekandeid oma riigi praktikatest ja kogemustest lähtuvalt. Eestit esindas Eesti Naisküttide Selts, kelle esitluses toodi välja tänased praktikad Eesti Jahimeeste Seltsi poolt – meediaplaani koostamine, pressiteadete välja andmine, sotsiaalmeedia kasutamine, naisküttide arvukuse tõus ja osatähtsus jahinduses. Samuti toodi näiteid erinevatest kogukonda puudutavatest projektidest, milles naiskütid on kaasa löönud. Eesti näidetest ja praktikatest oldi vaimustuses ning osalejad tõdesid, et teistes riikides olukord nii hea ei ole. Teistes riikides on katuseorganisatsioone rohkem kui üks ning see teeb koostöö jahimeeste vahel keerulisemaks. Seetõttu on ka ühtseid praktikaid keerulisem rakendada. Leiti, et Eesti on oma arengutes teistest riikidest oluliselt ees.

Nelja riigi naiskütid leppisid kokku edaspidises koostöös just kogemuste ja praktikate vahendamisel; üksteiselt õppimises ja seeläbi jahinduse mõjutamises. Hiljutised arengud Poolas, kus alla 18aastastele keelustati jahipidamine, näitavad seda, et riigid peavad üksteist toetama ning ühiskonnas toimuvate arutelude sees suutma tuua näiteid naaberriikidest, et oma argumente põhjendada. Selleks on vaja aga üksteist paremini tunda ning olla kursis sellega, mis naabrite juures toimub.

Koostöölepet allkirjastades nõustusid osapooled arendama osapoolte vahelist koostööd jagades informatsiooni, kogemusi ja häid jahinduse praktikaid ning toetama solidaarsuse printsiipi jahimeeste ja naisküttide seas. Tegemist oli sümboolse kokkuleppega.

Kokkuleppele kirjutasid alla Läti naisküttide klubi (Lady Hunt Latvia), Leedu Naisküttide Selts (Lithuanian Huntress Club), Poola Naisküttide klubi Diana (Podalski Klub Dian) ja Eesti Naisküttide Selts.

Ettekannete ja koostööleppele allkirjastamisele järgnes jahitrofee hindamise seminar. Järgmisel päeval osalesid Eesti naiskütid koos naisküttide ja kohalike jahimeestega ühisjahil. Sellest näeb videot juba 2. detsembril „Metsapoole“ saates.