Avinurme ja Linnuküti jahimehed liitusid „Ulukid teel“ projektiga

Avinurme ja Linnuküti jahimehed liitusid „Ulukid teel“ projektiga

473
Reflektor. Foto: EJS

„Ulukid teel“ projekti raames liitusid äsja Avinurme ja Linnuküti jahiühingu jahimehed.

Kahe jahimaa piirialal olevale Rakvere-Luige maanteele paigaldati 2,1 km lõigu pikkuselt reflektoreid. Täiendava lõigu lisandumisega ületab projektiga seonduvate teelõikude kogupikkus 80 km rajajoone.

„Tänavu kevadel võeti metsloomade kaitseks reflektorid kasutusele veel Saaremaal Laimjala jahiseltsis ja osalt ka Tornimäel. Läinud aastasele Kuivastu-Kuressaare lõigule lisasid ühe kilomeeteri pikkuse teeosa ka Orissaare jahimehed, sedakorda Orissaare-Tumala teele,“ selgitas projektijuht Urmas Salmu.

Täiesti uue maakonnana lisasid oma osa suurulukite kaitseks ka Järvamaa jahimehed, kokku eri maanteedel pea 7 km ulatuses reflektoritega lõike.

Jahimeeste panust suurulukite kaitsesse on raske alahinnata. Äsjavalminud uuringu kokkuvõttes on kolme aasta jooksul reflektorid päästnud 135 km ulatuses, vähemalt 50-60 metskitse elu. Milliseks kujuneks säästetud elude arv siis, kui riik rahaliselt panustaks ja kataks vähemalt 1000 km ohtlikke maanteelõike, võime vaid oletada.