AVALDA ARVAMUST! Kihnu vald soovib jahiturismi kohta ettepanekuid

AVALDA ARVAMUST! Kihnu vald soovib jahiturismi kohta ettepanekuid

3995
Foto: Vesto Nõgel

Kihnu Vallavalitsus soovib teada elanikkonna arvamust, millisena nähakse jahiturismi korraldust Kihnus.

Vastata tuleb linnujahi korralduse osas ning hinnata panust kohalikul tasandil. Küsimustiku leiate valla lehelt ning sellele saab vastata kuni 14. jaanuarini.

Pärnumaa Jahimeeste Liit (PJL) on jahipiirkonna kasutajaks 22 jahipiirkonnale, Pärnumaal on üldse kokku 34 jahipiirkonda. Üheks PJL-i kasutusõigusega jahipiirkond on Kihnu saar, mida haldab Kihnu osakond ehk jahiselts. Kihnu jahiselts ei ole eraldiseisev juriidiline isik. Kihnu jahiseltsi kuulub käesoleva ajal 13 jahimeest, kellest 9 on põhikohaga liikmed ja 4 on põhikohaga mõnes teises PJL-i seltsis (PJL-i põhikirja järgi saab ametlikult liige olla vaid ühes osakonnas)

Kui välisriigi kodanik soovib Eestis jahti pidada, peab ta kõigepealt taotlema välisriigikodaniku jahitunnistuse. Jahitunnistusi väljastab Eestis ca kümmekond maakondlikku jahindusorganisatsiooni ja Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) kontor Tallinnas. Jahitunnistus maksab 20 eurot, millest 40% saab EJS ja 60% väljastaja. Jahitunnistus kehtib 1 aasta. Lisaks jahitunnistusele on välismaalasel vaja väikeuluki jahiluba, selle väljastab jahipiirkonna kasutaja ning määrab ka jahiloa hinna. Kihnu jahipiirkonda väljastab load Pärnumaa Jahimeeste Liit ja luba maksab 1 euro. Kõik sellised load väljastatakse vaid kokkuleppel kohaliku jahiseltsiga. PJL jahiturismi ei korralda ning selle eest tasu ei saa. Kohalikule jahiseltsile laekuvad tasud lepitakse kokku kohaliku jahiseltsi ja jahiturismi korraldajate vahel.

Lisaks saavad Kihnus linnujahti pidada kõik PJL-i liikmed kuna PJL-i liikmetel on õigus jahipiirkonna mererannikul väikeulukit küttida. Seda küll ei kasutata palju, kuid see võimalus on neil olemas ning see on olnud nii vähemalt 20 aastat.

Vastuolu päädis arupidamisega Kihnu rahvamajas 21. novembril ja sellel osalesid ka Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts ja Pärnumaa jahimeeste liidu tegevjuht Eero Nõmm, kirjutas Pärnu Postimees. Seal jõutigi ühisele arvamusele, et vallavalitsus korraldab küsitluse, üldistab vastused ja edastab jahimeeste seltsile.

Küsimustikule saad vastata SIIN.