Aprillikuu juhatuses arutati vibujahti ja EJS-i struktuuri korraldust

Aprillikuu juhatuses arutati vibujahti ja EJS-i struktuuri korraldust

723
Juhatuse koosolek. Fotod: EJS

13. aprillil toimus korraline juhatuse koosolek hübriidina EJS-i majas ja veebis. Osales kokku 19 juhatuse liiget. Koosolekut juhtis president Margus Puust ja päevakorras oli kaheksa sisulist punkti.

Õnnitleti sünnipäevalast Rein Rosenbergi. Koosoleku alguses tehti grupipilt aastaraamatu 2022 tarbeks.

Vibujahi arutelu

Pärast päevakorra kinnitamist arutati MTÜ Mägilaste pöördumist „Metskitse vibujahi projekti tutvustamine“. Ettekande tegi Rita-Anette Kohava, MTÜ Mägilased juhatuse esimees. MTÜ on juhatusele esitanud pöördumise. MTÜ Mägilased palus Eesti Jahimeeste Seltsi juhatusel lisada juhatuse 13. aprill koosoleku päevakorda punkti „Metskitse vibujahi projekti tutvustamine“. Projekti eesmärk on vibujahi tutvustamine jahimeestele, huvigruppidele ja avalikkusele, et olla valmis dialoogiks Keskkonnaministeeriumi ja Riigikogu keskkonnakomisjoniga, juhul, kui jahiseadus peaks avatama.

„Soovime laiapõhjalist ja selget toetust jahimeeste seas ja soovime selleks saada mandaati Eesti Jahimeeste Seltsi volikogult. Siiski kinnitame siinkohal, et ei pea toetuse saamisel vajalikuks jahiseaduse avamist enne, kui aeg selleks on küps ja selle põhjuseks on muud olulised jahiseadust puudutavad teemad,“ selgitas Kohava.

Juhatusele oli eelnevalt saadetud vibujahti puudutav mahukas materjal. Ettekanne oli huvitav ja seejärel vastas Rita-Anette juhatuse liikmete arvukatele küsimustele. Üldine seisukoht oli toetav, aga otsustati teemat veel arutada kuni järgmise juhatuse koosolekuni. Rõhutati eeltöö tegemise vajalikkust ja selgitustööd. Samuti tuleb tutvustada uuemaid uuringuid.

EJS-i struktuuri arutelu

Järgmine teema oli olukorrast riigis. Arutati, mis seis on riigis valitsuse moodustamisega, kuhu kuulub jahinduse korraldamine. Juhatuse liikmed vahetasid värsket infot.

Edasi toimus EJS-i struktuuri arutelu: EJS, maakondlik keskus ning jahiselts. Seda juhtis juhatuse liige Jaak Volmer.

See oli jätk eelmisel juhatuse koosolekul alguse saanud arutelule. EJS-i volinike koosolekul 17.06.2021.a. kinnitati Eesti Jahimeeste Seltsi arengusuunad 2021‒2025. Selles dokumendis on sõnastatud meie lähiaastate tegevuse eesmärgid.

Järgnevalt väljavõte eesmärkidest:

1.4 Toetatakse ja arendatakse maakondlikke keskusi, tehakse vastastikku kasulikku koostööd ja abistatakse üksteist, kindlustatakse vajalike haldusteenuste osutamine kohtadel.

1.4.1.    EJS-i ja maakondlike organisatsioonide rollijaotuste täpsustamine ja omavahelise halduskoormuse täpsem jagamine.

1.4.2.  Maakondlike keskuste koostöö suurendamine kohalike omavalitsuste, volikogude ja muude huvigruppide tasandil.

Jaak Volmer tegi sisuka ja põneva ettekande võimalikest lähituleviku stsenaariumitest. Tema sõnum oli, et jahimeestel peaks olema ka edaspidi tugev organisatsioon, mis püsib elujõulistel maakondlikel organisatsioonidel. Neil on kindlad funktsioonid, mida täidetakse, ja kindel finantseerimine. Põhimõte peaks tulevikus olema selles, et kõik jahimehed panustaksid jahimeeste koostöösse võrdselt, sest hüvesid kasutavad kõik. Eesmärk peaks olema üleminek kvantiteedilt kvaliteedile.

Juhatuse liikmed arutasid teemat aktiivselt ja tegid ettepanekuid. Peeti loomulikuks, et organisatsioon arutab struktuuri ja areneb vastavalt olukorrale. Otsustati teema lauale tõsta ja moodustada presidendi juhtimisel töögrupp, kes põhjalikumalt asjaga tegeleb. Tööga tuleks jõuda nii kaugele, et volinike koosolekul saaks seda tutvustada.

Jooksvad küsimused

Edasi toimus tunnustusavalduste läbivaatamine. Veel vaadati üle ja kinnitati EJS-i volinike koosoleku toimumisaeg ja koht. Otsustati korraldada volinike koosolek neljapäeval 8. juunil Rapla kultuurikeskuses.

Seejärel tutvuti EJS 2022 eelarve täitmise ja 2023 eelarve projektiga. Seda tutvustasid Priit Vahtramäe ja tegevjuht. Vahtramäe sõnul tuleb kõik küsimused esitada juhatuses ja nendele leida koos raamatupidamisega vastused. Nende põhjal saab koostada volinikele selgitused ja nii tekib kohapeal vähem küsimusi ja volinikel on vajalik info selgituste näol olemas. Juhatuse luges seda esimeseks lugemiseks ja maikuus saadetakse eelarved volinikele.

Ülevaate kohtumisest Kaitseliiduga tegid Margus Puust ja Tiit Tammsaar. Mõnda aega tagasi toimus kohtumine jahimeeste ja Kaitseliidu vahel, mis oli edukas. Puust ja Tammsaar tegid kokkuvõtte kohtumisest ja Kaitseliidu poolt tehtud ettepanekutest. Kohtumise kohta on tehtud juhatusele ka protokoll. Otsustati et moodustatakse koostöö komisjon ja seda juba lähiajal.

Ülevaade vabariikliku jahimeeste kokkutuleku korraldusest tegi juhatuse liige ja peakorraldaja Marko Vinni. Ta rääkis sellest, kuidas sujub kokkutuleku ettevalmistamine. Plaanis on muuseumi ekskursioonid kaevandusmuuseumis, Aidu karjääri safarimatk ja Aidu kaatrimatkad, meeskonna õhupüssivõistlus, laskeharjutused simulaatoril. Lisaks on olemas kogukonnatelk, kus toimuvad mitmed õpitoad.

Järgmise juhatuse koosoleku ajaks määrati 11. mai Tallinnas ja veebis.