Anna teada saabuvatest rändlindudest

Anna teada saabuvatest rändlindudest

1847
Foto: Flickr

Eesti Ornitoloogiaühing kogub teateid esimestest saabunud rändlindudest. Vaatlusi oodatakse näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja sookure kohta üle Eesti.

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatlusandmed tuleb saata aadressile feno@eoy.ee, sisestada rakenduses Legulus või andmebaasis PlutoF. Vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt www.eoy.ee.

Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui sisemaal elavaid inimesi, eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, samuti Lääne- ja Ida-Virumaalt.

“Mullu algas linnukevad hiljem võrreldes 2017. aastaga, suuremat linnurännet sai jälgida 5. aprillist. Tänavu on veebruar olnud keskmisest soojem ja lumi sulas varem, seega paljud lähirändurid võivad naasta varem,” selgitas ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. “Juba on nähtud nii rannikul kui sisemaal esimesi rändlinde, näiteks kiivitajat, põldlõokest ja sookurge.”

Eesti Ornitoloogiaühing kogub ornitofenoloogilisi vaatlusi juba 1922. aastast. Eesmärk on saada teavet Eesti 35 tavalisema rändlinnu saabumisaegade kohta.