Algavad arutelud Vilsandi rahvuspargi uue kaitse-eeskirja üle

Algavad arutelud Vilsandi rahvuspargi uue kaitse-eeskirja üle

547
Minister Urmas Kruuse esmaspäeval Vilsandi rahvuspargis kohalike inimestega kohtumas. Taamal Kõruse tuulik. Foto: keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas eile Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse. Keskkonnaamet ootab ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule kuni 2. septembrini.

„Igas rahvuspargis tuleb leida tasakaal inimtegevuse ja loodusväärtuste kaitsel,“ tõdeb Urmas Kruuse. „Seega ootame kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku jooksul nii maaomanike kui ka teiste huvigruppide arvamusi ja ettepanekuid, sest vaid üheskoos saame arutada, milline peaks olema kaitsekord, et ohtu ei seataks Vilsandi unikaalseid väärtusi. Just Vilsandist, täpsemalt Vaika linnusaartelt sai Eesti looduskaitse 112 aastat tagasi alguse.“

Enne muudatusettepaneku allkirjastamist külastas Urmas Kruuse Vilsandi rahvusparki, kus kohtus rahvuspargi laiendamise ettepaneku teinud kohalike inimestega.

Kaitse-eeskirja eelnõuga täpsustatakse rahvuspargi kaitse-eesmärke ja -korda ning laiendatakse kaitseala välispiiri. Muudatused on vajalikud haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning Euroopas väärtustatud elupaigatüüpide tõhusama kaitse tagamiseks, samuti maastikuilme ja kultuuripärandi säilimiseks.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra selgitas, et ettepaneku kohaselt on plaanis laiendada Vilsandi rahvusparki osaliselt piirneva Läänemere arvelt, osaliselt Tagamõisa hoiuala ja sellega piirneva kaitseta ala arvelt. „Praeguse rahvuspargi piirid Tagamõisa poolsaarel jätavad sealsed esinduslikuma maastiku- ja taluarhitektuuriväärtustega alad osaliselt rahvuspargist välja. Rahvuspargi piiride laiendamine aitab tagada rahvuspargi väärtuste terviklikuma kaitse ja luua rahvuspargile loogilisema piiri,“ rääkis Vakra.

Mitmed liigid, nagu näiteks merikotkas, kassikakk ja roheline hiidkupar, samuti metsa- ja sooelupaigad, vajaksid Vilsandil tõhusamat kaitsekorda. Need väärtused, mis vajavad kaitseks puutumatust, on kavas planeerida sihtkaitsevööndisse, ja need, mis taluvad mõõdukat inimtegevust, on kavas jätta piiranguvööndisse.

Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu tutvustav avalik väljapanek toimub 1. augustist kuni 2. septembrini. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardirakendusega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel. Augusti alguses saadab Keskkonnaamet tähitud kirjad ka kõikidele asjaga seotud maaomanikele.

Keskkonnaamet ootab parandusettepanekuid ja vastuväiteid kaitse-eeskirja eelnõule hiljemalt 2. septembriks kirjalikult meiliaadressil info@keskkonnaamet.ee või postiga aadressil Tallinna 22, Kuressaare 93819.

Eelnõu tutvustamiseks korraldatakse infopäev 11. augustil kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Eelnõu avalik arutelu on kavandatud 30. septembriks algusega kell 15 Keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis (Tallinna 22, Kuressaare) ja veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel.

Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja uuendatakse, sest 1. maiks 2023. aastal peavad kõik kaitse-eeskirjad olema looduskaitseseadusega kooskõlas. Vilsandi rahvuspargi praegune kaitse-eeskiri pärineb 1996. aastast.