Algas jahiulukite käitlemiskoha inveteeringutoetuse voor

Algas jahiulukite käitlemiskoha inveteeringutoetuse voor

1702
Foto: EJS

Käesoleval aastal saab PRIAst uue toetusena taotleda jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. 15.-21. juulini saab taotlusi eeltäita ning taotlusi saab esitada 22.-29. juulini.

Alates tänasest, 15. juulist on e-PRIAs avatud jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotluste eeltäitmine. Toetus on mõeldud kütitud jahiulukite esmakäitlemisega seotud jahindussektorile ja selle raames toetatakse jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist. Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks ning käitlemisettevõttesse vajaliku seadme ostmiseks. Samuti on toetatav omanikujärelevalve.

Toetust saavad taotleda eraõiguslikud juriidilised isikud, kes on Veterinaar- ja Toiduametile esitanud majandustegevusteate kütitud uluki esmatootmiseks või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemiseks.

Taotluste esitamine toimub 22.-29. juulil ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot ja toetuse maksimaalne suurus ühe käitlemisettevõtte kohta on 20 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

Toetuse määramine otsustatakse PRIAs hiljemalt 19. novembril 2020. a.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt. e-PRIA erinevate teenuste kasutamiseks on välja töötatud juhendid, mis on kättesaadavad nii e-PRIAs kui ka PRIA kodulehel.

Taotlejad saavad abi küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678.