Algab põdrajahihooaeg

Algab põdrajahihooaeg

6449
Foto: Jüri Jõepera

15. septembril algab Eestis põdrajahihooaeg. Maakondlikes jahindusnõukogudes lepiti kokku, et sel jahihooajal on põtrade küttimismahuks 6587 isendit.

Keskkonnagentuuri spetsialistide sõnul põdra arvukus veidi langes eelnevatel aastatel intensiivseks muutunud küttimise tulemusel, kuid jäi paljudes jahipiirkondades ulatuslike ulukikahjustuste tekke riske silmas pidades veel kõrgele tasemele.

Põdra asurkonna suurus 2018. aasta talvel oli seireandmete järgi 13 000‒14 000 isendit. 2017. aasta jahihooajal kütiti Eestis 7337 põtra, mis on vaid 53 isendit vähem kui 2016. aastal, mil kütitud põtrade arv saavutas läbi aegade kõrgeima taseme.

Ettepanekud jahimeestele algavaks põdrajahihooajaks:

 • Põdraasurkonna looduslähedase demograafilise struktuuri säilitamise huvides tuleks küttida põdrapulle ja -lehmasid ligilähedaselt võrdsel tasemel (üks pull ühe lehma kohta).
 • Põdravasikate osakaal kütitud isendite seas tuleks asurkonna normaalse uuenemise huvides sõltuvalt vasikate rohkusest hoida vahemikus 25‒35%.
 • Asurkonna efektiivsemaks ohjamiseks soovitame endiselt moodustada mitmest jahipiirkonnast koosnevaid ohjamisalasid, kus jahiühenduste koostöös oleks lihtsam ohjata põtrade poolt tekitatud metsakahjustusi ning järgida soovitatud tasakaalukat
  küttimisstruktuuri.
 • Jahipiirkondade kasutajatel on soovitav hoiduda täiskühvelsarvi kandvate pullide (kelle sarve kühvliosa moodustab kummagi sarvelaba valendikust enam kui poole)
  küttimisest, olenemata sarvede suurusest, eesmärgiga suurendada meie põdraasurkonna looduslähedust. Kühvelsarvi kandvaid põdrapulle on tulenevalt nende sarvede kõrgest trofeeväärtusest võrreldes nende esinemisega asurkonnas pika
  aja vältel märgatavalt rohkem survestatud, mistõttu on selle sarvetüübi esindajate osakaal Eesti ja ühtlasi ka kogu Põhja-Euroopa põdra asurkonnas pidevalt vähenenud.
 • Pullide küttimisega soovitame alustada sarnaselt lehmade ja vasikate küttimisega alates oktoobrist. Jahi vastu septembri teises pooles räägib asjaolu, et see lõikub populatsiooni tuumiku jooksuaega, mil viljastatud järglased on kõige elujõulisemad. Dominantsete pullide kõrvaldamine just sel ajal on populatsiooni elujõulisuse seisukohast kahjulik. Säilitades dominantse põdrapulli septembris, on tema panus järgneva kohordi tootjana tunduvalt tõenäolisem ja tema ära küttimise kahjulikkus populatsioonile väiksem. Pullide suurem arv ja konkurents jooksuajal on asurkonnale tervikuna kasulik.

15. septembrist kuni 30. septembrini võib põdrale pidada  varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ja alates 1. oktoobrist kuni 15. detsembrini ajujahti ning jahti jahikoeraga.